Zásady ochrany osobních údajů

Níže naleznete zásady ochrany osobních údajů pro webové stránky www.aseaglobal.com. Zodpovědným subjektem pro zpracování údajů prostřednictvím dříve jmenované webové stránky je:

ASEA GLOBAL LLC
1488 West Pleasant View Drive
Pleasant Grove
UT 84062
USA

Zplnomocněný výkonný ředitel: J. Benjamin Tyler

Pobočka v EU:

ASEA SERVICES EUROPE GmbH
Lyonel-Feiniger-Straße 28
80807 München [Mnichov] Deutschland [Německo]

Kontakt:
Telefon: +49 800 7236606
Fax: +001 801 618 3955
E-mail: germany@aseaglobal.com

Náš úředník pro ochranu údajů je k dispozici na adrese:

SBS Data Protect GmbH
Thilo Noack
Hans-Henny-Jahnn Weg 49
22085 Hamburg
Noack@sbs-data.de

Pro uplatnění práv v souvislosti s ochranou údajů nebo v případě otázek týkajících se používání, shromažďování nebo zpracování vašich osobních údajů napište e-mail na adresu: Noack@sbs-data.de

 

Bezpečnost a ochrana vašich osobních údajů

Považujeme za naši primární odpovědnost střežit důvěrnost poskytovaných osobních informací a chránit je před neoprávněným přístupem. Abychom zajistili maximální ochranu vašich osobních informací, zajišťujeme maximální péči a držíme se nejmodernějších bezpečnostních standardů.

Abychom zajistili dodržování předpisů o ochraně údajů jak z naší strany, tak u externích poskytovatelů služeb,provedli jsme jistá technická a organizační opatření.

 

Informace o shromažďování osobních údajů

V následujícím textu vám poskytneme informace o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek. Pod pojem osobní údaje patří například jméno, adresa, e-mailová adresa, chování uživatelů.

 

Sběr osobních údajů při návštěvě našeho webu

Pokud využíváte webové stránky pouze pro informativní účely, tzn. že se nezaregistrujete ani nám jinak nesdělíte informace, shromažďujeme pouze ty osobní údaje, které automaticky předává váš prohlížeč našemu serveru. Během prohlížení našich webové stránky shromažďujeme následující informace, které jsou technicky nezbytné k jejich zobrazení a zajištění stability a zabezpečení:

• IP adresu odesílatele
• daný zdroj (URL, stahování souborů)
• metodu http
• hlavičku http-User-Agent

Náš webový server však tyto údaje ukládá odděleně od jiných údajů a není možné, abychom je přiřadili konkrétní osobě. Po anonymním vyhodnocení pro statistické účely budou tyto údaje po 7 dnech vymazány.

Tohoto zpracování údajů probíhá na právním základě uvedeném v článku 6 odst. 1 s. 1 písm. f GDPR, a sice pro účely optimalizace naší nabídky.

 

Použití souborů cookies

Kromě výše uvedených údajů se při používání našich webových stránek ukládají do vašeho počítače soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které vámi používaný prohlížeč přiřazuje a ukládá na pevný disk, a jejichž prostřednictvím se stránce, která cookie soubory ukládá (tedy nám) dostávají určité informace. Soubory cookies nemohou spouštět programy ani přenášet viry na váš počítač. Slouží k tomu, aby učinily internetovou nabídku celkově uživatelsky přívětivější a efektivnější.

ASEA používá tzv. session cookies, které slouží k přiřazení dotazů a požadavků k jednotlivým osobám. Tyto session cookies umožňují společnosti ASEA měřit frekvenci zobrazení stránek a celkovou navigaci. Naše soubory session cookies jsou charakteristické tím, že se automaticky po 60 minutách z vašeho pevného disku odstraní. Soubor session cookie ukládá název souboru cookie a ID relace, která vedla k otevření webové stránky. Soubor session-cookie nijak neohrožuje vaše soukromí. Jejich prostřednictvím neshromažďujeme ani neukládáme žádné osobní údaje, pouze technická data, která systém sám generuje. Samozřejmě můžete soubory cookie kdykoli odmítnout, pokud to váš prohlížeč umožňuje. Vezměte však prosím na vědomí, že některé funkce tohoto webu, jako je například provedení objednávky, nemusí plně fungovat, máte-li nastavené odmítání souborů session-cookies (na našich stránkách).

Tohoto zpracování údajů probíhá na právním základě uvedeném v článku 6 odst. 1 s. 1 písm. f GDPR, a sice pro účely optimalizace naší nabídky.

 

Žádost o zakoupení zboží

Pokud byste chtěli podat žádost o zboží prostřednictvím našich webových stránek, je pro uzavření smlouvy nutné, abyste nám poskytli osobní údaje, které jsou pro zpracování žádosti nezbytné. Bez požadovaných informací nelze uzavření smlouvy dokončit. Vámi uvedené údaje zpracujeme za účelem vyřízení vaší objednávky. Činíme tak na základě čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b GDPR.

Pokud s námi na základě žádosti uzavřete smlouvu o obchodním partnerství, obdržíte odděleně v rámci smlouvy o obchodním partnerství vybrané zásady ochrany osobních údajů, které vás informují o zpracování vašich údajů jakožto obchodního partnera.

Pokud nedojde k uzavření smlouvy o obchodním partnerství, budou osobní údaje z vaší žádosti smazány do 10 dnů od oznámení o neuzavření smlouvy.

Abychom zabránili neoprávněnému přístupu třetích stran k vašim osobním informacím (zejména k finančním údajům), šifrujeme proces objednávky pomocí technologie TLS.

Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b GDPR.

 

Zahájení komunikace

Během každé komunikace s námi, ať už prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, shromažďujeme vámi sdělované údaje (e-mailovou adresu, případně jméno a telefonní číslo, je-li to nezbytné), abychom mohli zodpovědět vaše dotazy. Data, která vzniknou tímto způsobem, budou vymazána poté, co přestane být jejich ukládání nezbytné, například po vyřízení vaší žádosti. V opačném případě bude zpracování omezeno, je-li jejich uchovávání vyžadováno zákonem.

Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b GDPR.

 

Newsletter

Pokud máte zájem, můžete si objednat náš informační zpravodaj, který vás bude informovat o tématech souvisejících s produkty a službami společnosti ASEA v oblasti zdraví, potravin a doplňků stravy.
Pro přihlášení k odebírání našeho informačního zpravodaje používáme metodu dvoukrokového přihlášení, tzv. Double Opt-in. To znamená, že vám po přihlášení zašleme na uvedenou e-mailovou adresu e-mail, v němž vás požádáme o potvrzení toho, že si přejete dostávat informace o produktech a službách. Pokud své přihlášení k odběru nepotvrdíte do 24 hodin, dojde k zablokování vašich informací a po měsíci se automaticky smažou. Kromě toho vždy ukládáme Vaše IP adresy a čas přihlášení a potvrzení. Účelem tohoto postupu je potvrdit vaše přihlášení, abychom případně mohli odhalit možné zneužití vašich osobních údajů.
Pro zasílání zpravodaje nám musíte sdělit pouze e-mailovou adresu. Vyplnění dalších, odlišně označených údajů, je dobrovolné a bude použito k osobní komunikaci s vámi. Poté, co informace potvrdíte, uložíme si vaši e-mailovou adresu za účelem zasílání zpravodaje. Údaje uchováváme a zpracováváme, dokud souhlas neodvoláte.
Souhlas s odebíráním zpravodaje můžete kdykoli odvolat a zasílání zrušit. Zrušíte jej kliknutím na odkaz uvedený v každém z e-mailů, prostřednictvím tohoto formuláře na webových stránkách, zasláním e-mailu na adresu communications@aseaglobal.com nebo zasláním zprávy jednomu z kontaktů uvedený na tiráži.
Tohoto zpracování údajů probíhá na právním základě uvedeném v článku 6 odst. 1 s. 1 písm. a GDPR, na základě vašeho souhlasu.

 

Účast na dárcovském programu Advancinglife.org

ASEA vám umožňuje účastnit se dárcovského programu Advancinglife.org.
Budete přesměrováni na stránky advancinglife.org . ASEA nezpracovává prostřednictvím těchto nebo vlastních webových stránek žádné údaje.
Použití externích nástrojů na našich webových stránkách
Na našich webových stránkách používáme různé nástroje od různých společností, které nám umožňují zhodnotit chování uživatelů nebo je propojit s jinými webovými stránkami. Za tímto účelem jsme uzavřeli samostatné smlouvy o zpracování objednávek se společnostmi uvedenými níže, abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů.

Spolupracujeme s těmito poskytovateli služeb:

Použití služby Google Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, webové analytické služby poskytované společností Google Inc. (“Google”). Google Analytics používá tzv. “cookies”, tedy textové soubory uložené v počítači, které umožňují analyzovat používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem užívání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. V případě aktivace IP-anonymity na této webové stránce, Vaši IP adresu Google (pouze však v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru) předtím zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a zkrácena tam. Z pověření provozovatele těchto webových stránek využije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho využívání těchto webových stránek, pro vytváření hlášení o aktivitě webových stránek a k nabízení dalších služeb provozovateli webových stránek, souvisejících s využíváním webových stránek a internetu.

IP adresa zprostředkovaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics není společností Google slučována s jinými údaji společnosti Google. Údaje získané pomocí nástroje Google Analytics ukládáme po dobu 14 měsíců. Po uplynutí této lhůty budou údaje vymazány.

Ukládání souborů cookies můžete zakázat v nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto internetových stránek. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů spojených s užíváním internetových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a jejich zpracování tím, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Tyto webové stránky využívá Google Analytics s rozšířením „anonymizeIp“. IP-adresa se pak dále zpracovává ve zkrácené verzi, díky čemuž není možné ji propojit s konkrétní osobou. Dojde-li díky shromážděným údajům k vytvoření souvislosti mezi nimi a konkrétní osobou, bude souvislost ihned přerušena údaje vymazány.

Službu Google Analytics využíváme k provádění analýzy našich webových stránek a jejich pravidelnému vylepšování. Získané statistiky nám umožňují vylepšovat nabídku a upravovat ji tak, aby byla pro vás, coby uživatele, zajímavější. Ve výjimečných případech, v nichž dochází k předávání osobních údajů do Spojených států, používá společnost Google štít pro ochranu údajů EU-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Informace o třetí straně: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland [Irsko], Fax: +353 (1) 436 1001. Uživatelské podmínky:

http://www.google.com/analytics/terms/en.html, informace o ochraně osobních údajů: http://www.google.com/intl/cs/analytics/learn/privacy.html a zásady ochrany osobních údajů: http: //www.google.com/analytics/learn/privacy.html //www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Tyto stránky používají službu Google Analytics také za účelem analýzy návštěvnosti přes více zařízení, která se provádí pomocí ID uživatele. Provádění této analýzy můžete zakázat v nastavení vašeho účtu, v sekci „mé údaje“, „osobní údaje“.

Právním základem pro používání služby Google Analytics je čl. 6 odst.1 str. 1 písm. f GDPR.

Použití služeb Facebooku Pixel, Custom Audiences a Facebook Conversion
Za účelem analýzy a optimalizace naší nabídky a používání inzerce založené na potřebách, používáme takzvaný “Facebook Pixel” sociální sítě Facebook od společnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, případně, nacházíte-li se v EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland [Irsko] (“Facebook”).

Se společností Facebook jsme uzavřeli dohodu o společné odpovědnosti za shromažďování a zpracování osobních údajů ve smyslu článku 26 GDPR. Další informace naleznete v odkazu na dohodu o společném zpracování osobních údajů.

Facebook dostal certifikaci na základě ujednání o ochraně soukromí (Privacy-Shield): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Facebook pixel umožňuje společnosti Facebook označit návštěvníky naší online nabídky jako cílovou skupinu pro zobrazování reklam (tzv. “Facebook reklama”). V souladu s tím používáme Facebook Pixel abychom mohli zobrazovat reklamu na Facebooku pouze těm uživatelům, kteří projevili zájem o naši online nabídku nebo kteří vykazují určité znaky (např. zájem o určitá témata nebo produkty, který vyplývá z jimi navštívených stránek). Tyto informace pak předáváme Facebooku (tzv. “Custom Audiences”). S pomocí Facebook pixelu chceme také zajistit, aby byly naše reklamy na webu v souladu s potenciálním zájmem uživatelů a neobtěžovaly. S pomocí Facebook pixelů můžeme využít informace o účinnosti reklamy na Facebooku pro statistické účely a průzkum trhu. Díky této službě vidíme, zda byl uživatel přesměrován na naše webové stránky kliknutím na reklamu na Facebokou (tzv.” Conversion”).

Zpracování údajů společností Facebook probíhá v rámci jejich zásad o využívání údajů. Více obecných informací o zobrazování reklam na Facebooku naleznete v jejich zásadách pro používání údajů: https://www.facebook.com/policy.php. Bližší informace a podrobnosti o Facebook Pixelu a o tom, jak funguje, naleznete v sekci nápověda na Facebooku: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Proti používání Facebook Pixelu můžete vznést námitku a používání vašich údajů k zobrazování reklam na Facebooku máte právo odmítnout. Chcete-li nastavit, jaké typy reklam se vám mají na Facebooku zobrazovat, můžete přejít na stránku nastavenou společností Facebook a postupovat podle pokynů pro nastavení individualizované reklamy: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Nastavení je nezávislé na platformě, což znamená, že je možné na všech přístrojích, stolních počítačích i mobilních telefonech.

Používání cookies pro účely měření a propagace můžete odmítnout odhlášením se z iniciativy Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) a následně prostřednictvím webové stránky v USA (http://www.aboutads.info / choices) nebo prostřednictvím evropské webové stránky (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 první větě písm. f GDPR za účelem optimalizace naší nabídky.

Používání rozšíření (pluginů) na sociálních médiích
Používáme plugin pro sociální média společnosti YouTube. Přitom používáme tzv. řešení dvojkliku. To znamená, že při návštěvě našich stránek se nejprve poskytovatelům rozšíření plugin nepředávají žádné vaše osobní údaje. Poskytovatele pluginu rozpoznáte pomocí označení na rámečku u počátečních písmen nebo loga. Prostřednictvím tlačítka máte možnost komunikovat přímo s poskytovatelem pluginu. Poskytovatel pluginu získá informaci, že jste vyhledali příslušnou webovou stránku naší online nabídky pouze pokud aktivujete plugin kliknutím na označené pole. Aktivací pluginu se tedy začnou vaše osobní údaje přenášet poskytovateli pluginu a u něj se uloží (v případě amerických poskytovatelů se uloží v USA). Protože poskytovatelé plugin shromažďují údaje především prostřednictvím souborů cookie, doporučujeme vymazat všechny soubory cookie kliknutím na šedé políčko v nastavení zabezpečení.

Na takto získávané údaje ani jejich zpracování nemáme žádný vliv a celý rozsah shromažďování údajů, účel jejich zpracování ani doba, po kterou budou údaje uloženy, nám nejsou známé. Nemáme ani žádné informace o mazání dat shromážděných poskytovatelem funkce plugin.

Poskytovatel funkce plugin uloží údaje, které díky vám shromáždil ve formě uživatelských profilů a ty potom využívá pro reklamu, průzkum trhu a/nebo tvorbu svého webu na základě poptávky. Takové vyhodnocování probíhá především (i pro nepřihlášené uživatele) za účelem tvorby reklamy na základě poptávky a za účelem informovat jiné uživatele sociálních sítí o vaší aktivitě na našich webových stránkách. Máte možnost tvorbu těchto uživatelských profilů zakázat, musíte se však obrátit na příslušného poskytovatele funkce plugin. Díky funkci plugin vám umožňujeme být v kontaktu se sociálními sítěmi a jinými uživateli, takže můžeme stále zlepšovat nabídku a utvářet ji tak, aby byla pro vás, coby uživatele, zajímavější.

Přenos údajů probíhá bez ohledu na to, zda máte u poskytovatele funkce plugin svůj účet a jste zde přihlášeni. Pokud jste u poskytovatele pluginu přihlášeni, vaše nashromážděné údaje se přiřadí přímo k vašemu účtu. Pokud stisknete aktivační tlačítko a např. propojíte odkaz na stránku, uloží poskytovatel pluginu i tuto informaci na váš uživatelský účet a zpřístupní ji ji vašim kontaktům. Doporučujeme vám se po každém použití sociální sítě odhlašovat, především však před aktivací tlačítka, tak můžete poskytovatelům pluginů takovému přiřazování zabránit.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracovávání poskytovateli pluginů najdete v níže uvedených prohlášeních o ochraně údajů těchto poskytovatelů. Naleznete tam i další informace týkající se vašich práv a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí.

Právním základem pro použití pluginů je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f GDPR, a sice pro účely optimalizace naší nabídky.

 

Vaše práva jako subjektů údajů

Máte právo:
• na informace o zpracování svých údajů
• na opravu nebo výmaz svých údajů
• omezit zpracovávání
• odmítnout zpracovávání údajů
• na přenositelnost údajů
• na odvolání svého souhlasu s účinkem do budoucnosti
• podat stížnost u dozorčího orgánu na ochranu údajů

Seznam všech dozorčích orgánů naleznete zde https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Doufáme, že vám těmito informacemi pomohli při uplatňování práv. Chcete-li získat další informace o zásadách ochrany osobních údajů, jsme vám k dispozici.

© 2022 ASEA, LLC. All rights reserved.