ASEA

NENÍ JEN PŘÍRODNÍ, JE TO NATIVNÍ..

ASEA obsahuje biliony stabilních, perfektně vyvážených signálních molekul Redox v ryzím solném roztoku – stejných molekul, jaké najdete i v buňkách lidského těla

Signální molekuly Redox jsou klíčové pro všechen život na této planetě. Vytváří se v každé buňce těla a jsou nepostradatelné pro funkci imunitního systému i mechanismy buněčné regenerace. Jsou pro život tak důležité, že byste bez nich umřeli během několika sekund. Správně fungující zásobování signálními molekulami Redox umožňuje regeneraci buněk; ta probíhá tak, že odumírající poškozené a nefunkční buňky jsou nahrazovány zdravými buňkami.

Signální molekuly Redox jsou důležité pro zdraví vašich buněk, a proto si je tělo samo vytváří. Od 12 let se však tvorba těchto molekul v těle postupně snižuje. Voda ASEA je jediným zdrojem na světě, ze kterého lze signální molekuly Redox doplňovat.

JEDEN Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH VÝROBKŮ NA SVĚTĚ.

Na světě není nic, co by bylo pro tělo tak bezpečné jako voda ASEA. Je bezpečnější než kohoutková, pramenitá či alkalická voda. Na otestování vody ASEA a příslušných základních technologií byl vyčleněn rozpočet ve výši pěti milionů dolarů a všechny výsledky ukázaly, že voda ASEA je pro tkáně, orgány i tělní systémy bezpečná. Provedené studie se zaměřily na řadu nepříznivých účinků, včetně endotoxicity, cytotoxicity, genotoxicity, reverzní mutace, chromozomální aberace a akutní toxicity.

Takovéto důkladné testování konečného výrobku je ve světě potravinových doplňků nevídané. Proč? Protože je nákladné! Kdo by chtěl utratit 5 milionů dolarů za studie bezpečnosti?
Společnost ASEA ano.

Chceme vám totiž zaručit, že každá láhev, každá dávka a každý doušek vody ASEA vám velmi pomůže, aniž by jakkoliv ohrozil vaše tělo.

© 2016 ASEA, LLC. All rights reserved.