Věda

Před více než 16 lety objevila skupina zdravotníků, vědeckých a výzkumných pracovníků způsob výroby signálních molekul Redox, které jsou pro lidské tělo přirozené. Na základě tohoto objevu byla vytvořena základní technologie, díky níž se podařilo tyto signální molekuly Redox, které jsou nezbytné pro optimální stav buněk, dostat do těla.

Tuto základní technologii vědci a výzkumníci dále zdokonalili a rozšířili patentovaný proces tak, aby byly signální molekuly Redox stabilnější, a tím i komerčně dostupnější pro spotřebitele. Od uvedení vody ASEA na trh pak vědci i nadále studovali její příznivé účinky na tělní buňky, tkáně a orgány.

© 2016 ASEA, LLC. All rights reserved.