Časté Dotazy K Produktům

CO JE ASEA?

ASEA obsahuje biliony stabilních, perfektně vyvážených signálních molekul Redox v ryzím solném roztoku – stejných molekul, jaké najdete i v buňkách lidského těla. Signální molekuly Redox jsou důležité pro zdraví vašich buněk, a proto si je tělo samo vytváří. Od 12 let se však tvorba těchto molekul v těle postupně snižuje. Voda ASEA je jediným vyváženým zdrojem signálních molekul Redox na světě

CO JSOU SIGNÁLNÍ MOLEKULY REDOX?

Signální molekuly Redox jsou klíčové pro všechen život na této planetě. Vytváří se v každé buňce těla a jsou nepostradatelné pro funkci imunitního systému i mechanismy buněčné regenerace.

JAK TYTO MOLEKULY FUNGUJÍ?

Signální molekuly Redox se dělí do dvou skupin: na reaktivní sloučeniny kyslíku a redukční sloučeniny. Reaktivní sloučeniny kyslíku potřebuje imunitní systém, zatímco redukční sloučeniny aktivují antioxidanty. Ve všech buňkách a tkáních se přitom pečlivě udržuje homeostatická rovnováha těchto dvou druhů sloučenin. Dojde-li k problému nebo poškození, je tato rovnováha narušena. To je považováno za signál, na základě kterého se buňky a tkáně začnou bránit a opravovat, aby znovu nastolily požadovanou rovnováhu.

JAKÉ JE BĚŽNÉ DÁVKOVÁNÍ VODY ASEA? CO KDYŽ JSEM SPORTOVEC?

Doporučená denní dávka je 119 ml. Vodu ASEA nepoužívejte k hydrataci.
Podobně jako většina ostatních potravinových doplňků není voda ASEA doporučována pro těhotné či kojící ženy.

ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ BYCH MĚL BÝT PŘI UŽÍVÁNÍ VODY ASEA OBEZŘETNÝ?

Voda ASEA je bezpečná pro všechny tkáně, orgány a systémy v těle. Je tak účinná, že může zvýšit efektivitu přenosu signálů v těle, o což se starají například hormony, inzulín, adrenalin atd. Pokud užíváte některé z těchto látek, pečlivě sledujte reakce svého těla a v případě potřeby upravte dávky nebo se obraťte na lékaře.
Podobně jako většina ostatních potravinových doplňků není voda ASEA doporučována pro těhotné či kojící ženy.

JE VODA ASEA BEZPEČNÁ?

Naprosto. V podstatě nic není pro tělo tak bezpečné jako voda ASEA. Je bezpečnější než kohoutková, pramenitá či alkalická voda. Potvrdily to studie zkoumající bezpečnost vody ASEA a příslušných základních technologií, na které bylo vynaloženo více než 5 milionů amerických dolarů. Klepnutím na tento odkaz zobrazíte podrobnosti. Je dokázáno, že voda ASEA je 100% netoxická pro všechny tělní tkáně, orgány a systémy.

JE VODA ASEA BEZPEČNÁ PRO MOU PLEŤ?

Ano. Voda ASEA je bezpečná a působí blahodárně i na ty nejcitlivější tkáně.

JE VODA ASEA CHRÁNĚNA PATENTY?

ASEA a příslušné základní technologie jsou zcela chráněny patenty přihlášenými v USA: 5,507,932; 5,674,537; 6,007,686; 6,117,285.

OBSAHUJE VODA ASEA CHLÓR?

Voda ASEA není chlorována, což lze dokázat vědecky. Chlór je toxický, dráždivý a nepřirozený. Voda ASEA je netoxická, působí blahodárně a je zcela přirozená. Má na tělní tkáně přesně opačný účinek než chlór. Výzkumy ukázaly, že voda ASEA nepůsobí na tělní tkáně dráždivě ani toxicky.

JSEM CITLIVÝ NA SŮL. KOLIK SOLI JE VE VODĚ ASEA?

Tělo se za běžných okolností snadno vypořádá se solí obsaženou ve stravě. Ve 30 ml vody ASEA je přitom méně soli než v jedné mrkvi. Pokud jste přecitlivělí na sůl, obraťte se na lékaře a konzultujte možnosti, jak upravit stravu, abyste mohli užívat vodu ASEA. Obsah soli je zřetelně vyznačen na obalu. Pokud budete mít navzdory tomu potíže s užíváním výrobku ASEA, pijte během dne větší množství vody a výrobek ASEA užívejte v menších a častějších dávkách (například 30 ml čtyřikrát denně). Tím by měla být zaručena eliminace prakticky všech detoxikačních účinků.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI VODOU ASEA A ALKALICKOU VODOU?

Většina alkalických vod na trhu je vyráběna z běžné kohoutkové vody pomocí elektrolytické komory, která vodu odfiltruje a oddělí zásadité a kyselé sloučeniny. Alkalická voda je obecně nestálá a je nutné ji užívat ihned. Kyselé vody jsou v zásadě nebezpečné.

ASEA není alkalická voda. ASEA obsahuje dokonale vyváženou, bezpečnou a stabilní směs signálních molekul Redox – takových, které jsou vyráběny mitochondriemi ve všech buňkách těla. Na počátku je směs nejčistší vody a soli, která prochází složitým vícekrokovým elektrochemickým procesem, jenž trvá nejméně tři dny. V rámci výroby s přísně kontrolovanou kvalitou jsou využívány složité chemické i fyzikální procesy. Výsledkem je voda s neutrální hodnotou pH (7,35).

JAK SE VODA ASEA VSTŘEBÁVÁ?

Voda ASEA je rychle vstřebávána absorpčními vodními kanálky v měkké tkáni úst, jícnu a žaludku. Signální molekuly Redox obsažené ve výrobku ASEA dokáží přežít i v silně kyselém prostředí žaludku až do doby, než jsou vstřebány. I několik hodin po konzumaci byly v krvi nalezeny stopy zbytkových signálních molekul Redox.

MÁ ZMRAZENÍ ČI OHŘEV NA VODU ASEA VLIV?

ASEA je stabilní až do teploty 148 °C. Přežije i ozáření mikrovlnným zářením, ochlazení či zmrazení. Voda ASEA by neměla být zmrazována, ale pokud se tak přeci jen stane, před jejím užitím ji nechte zcela rozpustit a poté ji řádně protřepejte. Stabilita vody ASEA je citlivá na kontaminaci. Láhev vždy uzavírejte víčkem a nikdy nepijte přímo z láhve – tím byste výrazně přispěli ke kontaminaci.

© 2016 ASEA, LLC. All rights reserved.