Mahdollisuudet

KAIKILLA IHMISILLÄ ON KOLME PERUSTARVETTA: USKOA JOHONKIN, KUULUA JOHONKIN JA TULLA JOKSIKIN. ASEA ANTAA KUMPPANEILLEEN MAHDOLLISUUDEN USKOA ASEAN TUOTTEESEEN, KUULUA OMIEN PERIAATTEIDENSA MUKAISESTI TOIMIVAAN ORGANISAATION JA, MIKÄ TÄRKEINTÄ, TULLA PAREMMAKSI IHMISEKSI, NIIN AMMATILLISESTI KUIN HENKILÖKOHTAISELLAKIN TASOLLA.

USKOA

ASEA antaa Kumppaneilleen mahdollisuuden uskoa ASEAn tuotteeseen, tuotteeseen, joka ei perustu viimeisimpiin terveystrendeihin vaan todella mullistavaan tieteelliseen läpimurtoon. Ja ASEA tarjoaa ihmisille ennennäkemättömiä mahdollisuuksia kaikkialla maailmassa rakentaa yritystoimintaa kotoaan käsin jakamalla ASEAn tuomat hyödyt muiden kanssa. ASEA on yritys, jonka toimintaa rakentuu toivon, ei turhien lupausten varaan.

YHTEENKUULUVUUTTA

Koko toimintakulttuurimme ASEAlla rakentuu ajatukselle tuoda ihmisiä yhteen. ASEA yhdistää ihmisiä kaikilta elämänaloilta, sillä se liittää heidät ryhmään, jolla on yhteiset eettiset arvot, yhteiset tavoitteet ja arvomaailma, jossa oman edun tavoittelu ei ole päällimmäisenä.

TAVOITTEITA

ASEAssa saavutusten mittana ei ole yksin raha, vaan se, mikä sinusta tulee. Panostamme ennennäkemättömällä tavalla Kumppaneidemme henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehitykseen. ASEA opettaa Kumppaneillaan paljon muutakin kuin liiketoimintataktiikkaa – se opettaa heille niitä perusperiaatteita, joiden avulla he voivat ottaa oman potentiaalinsa kokonaan käyttöönsä.

Usko johonkin itseäsi suurempaan. Kuulu organisaation, joka toimii periaatteidensa mukaisesti. Ja tule siksi ihmiseksi ja ammatinharjoittajaksi, jollaiseksi olet aina halunnut tulla. Tällainen on ASEAn henki eli eetos.

MIKSI KOKENUT HUIPPUJOHTAJA VALITSISI VERKOSTOMARKKINOINNIN VIEDÄKSEEN ASEAN MAAILMALLE? VERDIS NORTONHAN OLI SENTÄÄN OLLUT STRATEGIAJOHTAJANA KRAFT FOODSILLA JA HÄNELLÄ OLI OLLUT LOISTAVA URA PERINTEISENÄ YRITYSJOHTAJANA. MIKÄ SIIS VERKOSTOMARKKINOINTIMALLISSA VETOSI TÄHÄN LIIKETOIMINTASTRATEGIOIDEN MESTARIIN?

Itse asiassa juuri liiketoimintastrategiataustansa ansiosta Verdis tajusi, että verkostomarkkinointi tarjosi kaikkein tehokkaimman tavan saattaa ASEAn elämää muuttavat hyödyt kuluttajien saataville. Hän ymmärsi saman, mitä yhä useammat liike-elämän merkkihenkilöt kuten Warren Buffet, Robert Kiyosaki, Richard Branson ja Stephen Covey ovat julistaneet: verkostomarkkinointi on tehokas myyntikanava, joka on todistanut toimivuutensa. Itse asiassa 1990-luvun puolivälin jälkeen vain yhdellä alalla on syntynyt yli 200 000 uutta miljonääriä. Eikä kyseessä ole ollut Hollywood, ammattilaisurheilu eikä edes laki tai lääketiede, vaan verkostomarkkinointi.

Verkostomarkkinoinnin voima on siinä, että se palkitsee ihmisiä, joilla ei kenties ole ylimääräistä rahaa sijoitettavaksi uuteen liiketoimintamahdollisuuteen, mutta heillä on käytettävissään aikaa, uskottavuutta ja vaikutusvaltaa. ASEAn tarjoama mahdollisuus tarkoittaa ASEAn tekemän läpimurron jakamista muiden kanssa ja heidän auttamistaan oman liiketoiminnan luomisessa. Kun asiaa oikein ajattelee, verkostomarkkinoinnissa on yksinkertaisesti kyse siitä, että ryhmä ihmisiä saavuttaa yhdessä sellaista, mitä kukaan heistä ei voisi yksinään saavuttaa.

Verkostomarkkinointi on fiksua. Ja yhä kasvava määrä liiketoimintastrategioiden asiantuntijoita valitsee sen toimintamallikseen.

© 2016 ASEA, LLC. All rights reserved.