Yritys

ASEASSA SAAVUTUSTEN MITTANA EI OLE YKSIN RAHA, VAAN SE, MIKÄ SINUSTA VOI TULLA

Organisaatioita, yrityksiä ja perheitä erottaa toisistaan niiden sisäinen eetos – erityinen henki, joka erottaa ne muista ryhmistä. Se muodostaa niiden olemuksen ytimen ja määrää sen, miten ne käyttäytyvät ja mihin ne uskovat. Me ASEAssa otamme tämän ajatuksen vakavasti. Itse asiassa se on kaiken ydin omassa elämässämme ja työssämme. Paitsi että tunnistamme oman erityisen eetoksemme, me myös edistämme sitä aktiivisesti ja rohkaisemme Kumppaneitamme elämään sen mukaisesti.

Kaikkea, mitä ASEAssa teemme, ohjaa erityinen sitoutuminen Kumppaneidemme henkilökohtaiseen kehitykseen ja koulutukseen. Tämän ennennäkemättömän sitoutumisen ansiosta ASEAn kokoukset ja koulutukset ovat täysin uudenlaisia kokemuksia jopa verkostomarkkinoinnin kokeneille veteraaneille.

USKOA, YHTEENKUULUVUUTTA, TAVOITTEITA

Kaikilla ihmisillä on kolme perustarvetta: uskoa johonkin, kuulua johonkin ja tulla joksikin. ASEA antaa Kumppaneilleen mahdollisuuden uskoa ASEAn tuotteeseen, kuulua omien periaatteidensa mukaisesti toimivaan organisaation ja, mikä tärkeintä, tulla paremmaksi ihmiseksi, niin ammatillisesti kuin henkilökohtaisellakin tasolla.

© 2016 ASEA, LLC. All rights reserved.