Impresum

• ASEA GLOBAL, LLC – 1488 West Pleasant View
Drive, Pleasant Grove, UT 84062, United States of America [Sjedinjene Američke Države] • pravno zastupao: Charles F. Funke
• Telefon: 888-438-5971
• Faks: 801-618-3955
• E-mail: support@aseaglobal.com
• Registrirana u registru trgovačkih društava:
Salt Lake City, br 6746294-0160
• Registracijski broj PDV-a [VAT registration numer]: 851 553 874 B01
• Europska komisija pruža platformu za online
rješavanje sporova na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Potrošači imaju mogućnost koristiti se ovom platformom za rješavanje sporova povezanih s online narudžbom.

© 2016 ASEA, LLC. All rights reserved.