Product

Meer dan zestien jaar geleden ontdekte een groep medische professionals, deskundigen en onderzoekers een nieuwe en merkeigen methode voor het maken van Redox signaleringsmoleculen, die eigen zijn aan het menselijk lichaam. Dit werk leidde tot de basistechnologie achter ASEA en biedt een manier om het lichaam te voorzien van deze gestabiliseerde Redox signaleringsmoleculen die noodzakelijk zijn voor gezonde cellen.

Voortbouwend op deze fundamentele technologie hebben wetenschappers en onderzoekers van ASEA het gepatenteerde proces verbeterd en uitgebreid. Zodoende zijn deze Redox signaleringsmoleculen verder gestabiliseerd en commercieel beschikbaar gemaakt voor consumenten. Sinds de introductie van ASEA op de markt zijn deze wetenschappers doorgegaan met het onderzoek naar de heilzame effecten van ASEA op de cellen, weefsels en organen van het lichaam.

© 2023 ASEA, LLC. All rights reserved.