Oświadczenie o ochronie danych

Poniżej znajduje się oświadczenie o ochronie danych obowiązującej dla witryny internetowej www.aseaglobal.com. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych za pośrednictwem wymienionej strony internetowej jest:

ASEA GLOBAL LLC
1488 West Pleasant View Drive
Pleasant Grove
UT 84062
USA

Dyrektor upoważniony do reprezentowania firmy: J. Benjamin Tyler

Oddział w UE:

ASEA SERVICES EUROPE GmbH
Lyonel-Feiniger-Strasse 28
80807 München [Monachium] Deutschland [Niemcy]

Kontakt:
Telefon: +49 800 7236606
Faks: +001 801 618 3955
E-mail: germany@aseaglobal.com

Kontakt z naszym inspektorem ds. ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem:

SBS Data Protect GmbH
Thilo Noack
Hans-Henny-Jahnn-Weg 49
22085 Hamburg
Noack@sbs-data.de

W celu dochodzenia swoich praw w ramach ochrony danych lub w przypadku pytań dotyczących wykorzystania, gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: Noack@sbs-data.de

 

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Uważamy, że naszym podstawowym zadaniem jest zachowanie poufności dostarczonych przez Państwa danych osobowych i ich ochrona przed nieuprawnionym dostępem. Dlatego też stosujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa, aby zapewnić maksymalną ochronę Państwa danych osobowych.

Wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że przepisy o ochronie danych są przestrzegane zarówno przez nas, jak i przez naszych zewnętrznych dostawców usług.

 

Informacje o gromadzeniu danych osobowych

Poniżej przedstawiliśmy informacje o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej witryny internetowej. Dane osobowe obejmują np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowania użytkownika.

 

Zbieranie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej

W przypadku korzystania ze strony internetowej tylko do celów informacyjnych, czyli bez rejestrowania się lub przekazywania nam informacji w inny sposób, zbieramy tylko te dane osobowe, które przeglądarka przekazuje na nasz serwer. Podczas przeglądania naszej strony internetowej zbieramy więc wyłącznie poniższe dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa:

• adres IP nadawcy
• żądany zasób (URL, pobieranie plików)
• metoda http
• nagłówek http-User-Agent-Header

Nasz serwer przechowuje jednak te informacje oddzielnie od innych danych, w związku z czym ich przyporządkowanie do konkretnej osoby jest dla nas niemożliwe. Po przeprowadzeniu anonimowej analizy dla celów statystycznych dane te zostaną usunięte po upływie 7 dni.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 pierwsze zdanie lit. f rozporządzenia RODO, czyli są one przetwarzane w celu optymalizacji naszych ofert.

 

Korzystanie z plików cookie

Ponadto oprócz wymienionych wcześniej danych podczas korzystania z naszej strony internetowej na komputerze zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to przypisane do używanej przez Państwa przeglądarki i zapisywane na Państwa dysku twardym małe pliki tekstowe, za pomocą których korzystająca z nich określona strona uzyskuje określone informacje. Pliki cookie nie mogą uruchamiać żadnych programów ani przesyłać wirusów. Dzięki plikom cookie nasza oferta internetowa jest jeszcze efektywniejsza i bardziej przyjazna dla użytkownika.

ASEA wykorzystuje tzw. sesyjne pliki cookie, aby móc przypisać zapytania i wymagania do potencjalnego klienta. Te pliki cookie sesji umożliwiają firmie ASEA pomiar częstotliwości odsłon i ogólnej nawigacji. Nasze pliki cookie sesji charakteryzują się tym, że są automatycznie usuwane z dysku twardego użytkownika po upływie 60 minut od ich umieszczenia. Plik cookie sesji przechowuje nazwę pliku cookie oraz identyfikator sesji wygenerowany przez wywołaną stronę internetową. Plik cookie sesji nie ma wpływu na prywatność użytkownika. W związku z tym nie będą odczytywane i przechowywane żadne Państwa dane, lecz jedynie dane techniczne, które system sam generuje. Oczywiście w każdej chwili można odrzucić korzystanie z plików cookies, jeśli Państwa przeglądarka daje taką możliwość. Należy pamiętać jednak, że jeżeli obsługa plików cookies sesji przez Państwa przeglądarkę zostanie wyłączona, to pewne funkcje (naszej strony internetowej) nie będą działały lub ich działanie będzie ograniczone.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 pierwsze zdanie lit. f rozporządzenia RODO, czyli są one przetwarzane w celu optymalizacji naszych ofert.

 

Zapytanie partnera dystrybucyjnego

Jeżeli chcą Państwo złożyć zapytanie do partnera dystrybucyjnego za pośrednictwem naszej strony internetowej, do zawarcia umowy konieczne jest podanie swoich danych osobowych, które są nam potrzebne do przetworzenia Państwa zapytania. Wymagane informacje są niezbędne do realizacji umowy. Przetwarzamy dostarczone przez Państwa dane w celu obsługi Państwa zapytania. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pierwsze zdanie lit. b RODO.

Jeśli w następstwie zapytania dojdzie do zawarcia umowy z partnerem dystrybucyjnym, otrzymają Państwo osobne wyjaśnienie dotyczące bezpieczeństwa danych w kontekście umowy z partnerem dystrybucyjnym, informujące o przetwarzaniu Państwa danych jako partnerów dystrybucyjnyych.

Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy z partnerem dystrybucyjnym, dane osobowe z Państwa zapytania zostaną usunięte w ciągu 10 dni od daty powiadomienia o niezawarciu umowy.

Aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi osób trzecich do Państwa danych osobowych, w szczególności danych finansowych, proces zapytania jest szyfrowany przy użyciu technologii TLS.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

 

Nawiązanie kontaktu

W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego podane przez Państwa dane (adres e-mail, w stosownych przypadkach imię, nazwisko i numer telefonu) zostaną przez nas zapisane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Usuwamy dane zebrane w tym kontekście, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne, np. gdy wniosek zostanie rozpatrzony. W przeciwnym razie, jeśli istnieją prawne zobowiązania do przechowywania, przetwarzanie tych danych będzie ograniczone,

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zdanie. 1 lit. b RODO.

 

Newsletter

Mogą Państwo dobrowolnie zaabonować naszego newslettera, który informuje Państwa o produktach i usługach ASEA związanych ze zdrowiem, żywnością i suplementami diety.
Zaabonowanie naszego newslettera odbywa się w oparciu o procedurę podwójnej akceptacji (Double-Opt-in). Oznacza to, że po dokonaniu rejestracji prześlemy Państwu na podany adres e-mail wiadomość, w której poprosimy Państwa o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera. Jeśli nie potwierdzą Państwo rejestracji w ciągu 24 godzin, Państwa dane zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po upływie jednego miesiąca. Ponadto przechowujemy Państwa adresy IP oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem procedury jest udowodnienie rejestracji oraz, w razie konieczności, wyjaśnienie możliwego niewłaściwego wykorzystania danych osobowych.
Jedyną obowiązkową informacją przy wysyłce biuletynu jest Państwa adres e-mail. Podanie dalszych, odrębnie oznaczonych danych jest dobrowolne i jest wykorzystywane w celu skontaktowania się z Państwem osobiście. Po potwierdzeniu zapiszemy Państwa adres e-mail w celu przesyłania newslettera. Przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane, dopóki nie wycofają Państwo swojej zgody.
W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na wysyłanie newslettera i anulować subskrypcję. O rezygnacji można poinformować, klikając link podany w każdym newsletterze, korzystając z tego formularza na stronie internetowej, wysyłając e-mail na adres communications@aseaglobal.com lub wysyłając wiadomość adres kontaktowy podane w stopce redakcyjnej.
Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, na podstawie Państwa zgody.

 

Udział w programie darowizn Advancinglife.org

ASEA umożliwia Państwu udział w programie darowizn Advancinglife.org.
Tutaj zostaną Państwo przekierowani na strony witryny advancinglife.org . Firma ASEA sama nie przetwarza żadnych danych za pośrednictwem tej lub swoich własnych stron internetowych.
Korzystanie z narzędzi zewnętrznych na naszej stronie internetowej
Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy różne narzędzia różnych firm, które umożliwiają nam ocenę zachowania użytkowników lub tworzenie linków do innych stron internetowych. W tym celu zawarliśmy odrębne umowy o przetwarzanie zamówień z następującymi firmami, aby zagwarantować ochronę Państwa danych osobowych.

Współpracujemy z następującymi usługodawcami:

 

Korzystanie z usług Google Analytics
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez firmę Google Inc. („Google“). Google Analytics używa tzw. ciasteczek („cookies”), czyli plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z niniejszej strony są zazwyczaj wysyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji opcji anonimizacji IP na tej stronie adres IP użytkownika w razie użycia na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostanie wcześniej skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP i dopiero tam jest on skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, do sporządzania raportów o aktywności na tej stronie oraz do świadczenia operatorowi strony internetowej dalszych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu.

Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest przechowywany przez firmę Google wraz z innymi danymi. Dane uzyskane za pomocą narzędzia Google Analytics przechowujemy przez okres 14 miesięcy. Po upływie tego okresu dane zostają usunięte.

Istnieje możliwość zablokowania funkcji zapisywania plików „cookie” za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku istnieje ryzyko, iż nie będzie możliwe optymalne korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Można zapobiec wysyłaniu danych przez pliki cookies oraz danych odnoszących się do korzystania ze strony (włącznie z Państwa adresem IP) do Google i przetwarzania tych danych przez Google poprzez pobranie wtyczki dostępnej na stronie przeglądarki i jej zainstalowanie: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp“. W rezultacie adresy IP są dalej przetwarzane w formie skróconej, co uniemożliwia ich powiązanie z konkretną osobą. Jeśli zebrane dane osobowe umożliwiają odniesienie do osoby, zostaną one natychmiast wykluczone, a dane powiązane z daną osobą zostaną natychmiast usunięte.

Korzystamy z Google Analytics, aby analizować i regularnie optymalizować korzystanie z naszej strony internetowej. Dzięki pozyskanym w ten sposób danym statystycznym możemy udoskonalić naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, firma Google przestrzega zasad Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Informacje o osobach trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland [Irlandia], Faks: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkowania:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Przegląd informacji o ochronie danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, jak również oświadczenie o ochronie danych: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Ta strona internetowa wykorzystuje również Google Analytics do analizy krzyżowej przepływów odwiedzających, przeprowadzanej za pomocą identyfikatora użytkownika. W zakładce “Moje dane”, “Dane osobowe” można dezaktywować analizę krzyżową użytkowania urządzenia na swoim koncie klienta.

Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust.1 zdanie 1 lit. f RODO.

Korzystanie z usług Facebook Pixel, Custom Audiences i Facebook Conversion
Do analizy i optymalizacji naszej oferty, jak również do realizacji działań reklamowych zorientowanych na popyt wykorzystujemy tzw. “Facebook-Pixel” sieci społecznościowej Facebook, usługę obsługiwaną przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub jeśli są Państwo mieszkańcami któregokolwiek z krajów UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ieland [Irlandia] (“Facebook”).

Zawarliśmy z Facebookiem umowę o wspólnej odpowiedzialności za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 26 RODO. Więcej informacji można znaleźć w Umowie o wspólnym przetwarzaniu danych osobowych.

Facebook jest certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Dzięki usłudze Facebook-Pixel, Facebook z jednej strony jest w stanie określić użytkowników odwiedzających naszą ofertę online jako grupę docelową do prezentacji reklam (tzw. “Facebook-Ads”). W związku z tym wykorzystujemy usługę Facebook-Pixel do wyświetlania na Facebooku naszych reklam tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub którzy posiadają pewne cechy (np. zainteresowania określonymi tematami lub produktami, które są ustalane na podstawie odwiedzanych stron internetowych) przekazywanych przez nas do Facebooka (tak zwani “Custom Audiences”). Za pomocą usługi Facebook-Pixel chcemy również zapewnić, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie są dla nich irytujące. Za pomocą usługi Facebook-Pixel możemy również śledzić skuteczność reklam na Facebooku dla celów statystycznych i badań rynku, a tym samym możemy zobaczyć, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. „Conversion“).

Facebook przetwarza dane zgodnie z Polityką Wykorzystania Danych Facebooka. W związku z tym, aby uzyskać ogólne wskazówki dotyczące sposobu wyświetlania reklam na Facebooku, należy zapoznać się z Polityką wykorzystania danych na Facebooku: https://www.facebook.com/policy.php. Aby uzyskać szczegółowe informacje i szczegóły na temat usługi Facebook-Pixel i jej działania, należy zajrzeć do sekcji pomocy Facebooka: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Mogą Państwo zrezygnować z gromadzenia danych przez funkcję Facebook-Pixel i wykorzystywania Państwa informacji do wyświetlania reklam na Facebooku. Aby ustawić, jakie typy reklam mają być wyświetlane na Facebooku, można przejść na stronę skonfigurowaną przez Facebook i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień dla reklam opartych na użytkowaniu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. są przyjmowane dla wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne czy urządzenia mobilne.

Można również zrezygnować z używania plików cookie do pomiaru zasięgu i w celach reklamowych za pośrednictwem strony opt-out Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) oraz dodatkowo za pośrednictwem strony internetowej dla USA (http://www.aboutads.info/choices) lub strony europejskiej (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO w celu optymalizacji naszej oferty.

Wykorzystanie wtyczek do mediów społecznościowych
Korzystamy z wtyczki do mediów społecznościowych firmy YouTube. Używamy tzw. rozwiązania z dwukrotnym kliknięciem. Oznacza to, że podczas odwiedzania naszej witryny, żadne dane osobowe nie są początkowo przekazywane dostawcom wtyczek. Dostawcę wtyczki można rozpoznać po oznaczeniu na polu nad jej początkową literą lub logo. Oferujemy Państwu możliwość bezpośredniej komunikacji z dostawcą wtyczki za pomocą przycisku. Dopiero po kliknięciu zaznaczonego pola i tym samym jego aktywacji dostawca wtyczek otrzymuje informacje o tym, że odwiedzili Państwo odpowiednią stronę internetową z naszej oferty online. Po aktywacji wtyczki dane osobowe są przekazywane do odpowiedniego dostawcy wtyczki i tam przechowywane (dla dostawców amerykańskich w USA). Ponieważ dostawca wtyczki gromadzi dane głównie za pomocą plików cookie, zalecamy usunięcie wszystkich plików cookie przed kliknięciem na szare pole w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

Nie mamy żadnego wpływu na gromadzone dane i procesy ich przetwarzania, nie jesteśmy też świadomi pełnego zakresu gromadzenia danych, celów ich przetwarzania i okresów przechowywania. Nie posiadamy również żadnych informacji na temat usuwania danych zebranych przez dostawcę wtyczek.

Dostawca wtyczki przechowuje zebrane o Państwu dane w profilach użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania strony internetowej zgodnie z zapotrzebowaniem. Taka ocena ma miejsce w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu przedstawienia reklamy popytu i w celu poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działaniach na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa muszą Państwo skontaktować się z odpowiednim dostawcą wtyczek. Poprzez wtyczki oferujemy Państwu możliwość interakcji z portalami społecznościowymi i innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy udoskonalić naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkownika.

Dane są przekazywane bez względu na to, czy posiadają Państwo konto u dostawcy wtyczek i są tam Państwo zalogowani. Jeśli są Państwo zalogowani u dostawcy wtyczki, Państwa dane zebrane przez nas zostaną bezpośrednio przypisane do istniejącego konta u dostawcy wtyczki. Jeśli klikną Państwo aktywowany przycisk i na przykład połączą się ze stroną, dostawca wtyczek również zapisze te informacje na koncie użytkownika i publicznie udostępni je Państwa kontaktom. Zalecamy regularne wylogowywanie się po użyciu sieci społecznościowej, zwłaszcza przed naciśnięciem przycisku, ponieważ w ten sposób można uniknąć przypisania do profilu u dostawcy wtyczek.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę wtyczek można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych tych dostawców, o których powiadomiono poniżej. U nich mogą Państwo również uzyskać dalsze informacje na temat praw użytkownika w tym zakresie oraz możliwości ustawienia ochrony prywatności.

Podstawę prawną korzystania z wtyczek stanowi art. 6 ust. 1 zdanie lit. f rozporządzenia RODO, czyli w celu optymalizacji naszych ofert.

 

Państwa prawa jako osoby, której dotyczą dane

Mają Państwo prawo do:
• informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych
• korekty lub usunięcia danych
• ograniczenia przetwarzania danych
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych
• przenoszalności danych
• wycofania udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość
• skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych

Lista wszystkich organów nadzoru znajduje się tutaj: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Mamy nadzieję, że informacje te pomogły Państwu w korzystaniu z Państwa praw. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat przepisów o ochronie danych osobowych, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

© 2022 ASEA, LLC. All rights reserved.