Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Nižšie nájdete vyhlásenie o ochrane údajov pre webové stránky www.aseaglobal.com. Zodpovedným orgánom pre spracovanie údajov prostredníctvom menovanej webovej stránky je:

ASEA GLOBAL LLC
1488 West Pleasant View Drive
Pleasant Grove
UT 84062
USA

Konateľ oprávnený k zastupovaniu spoločnosti: J. Benjamin Tyler

Pobočka v EÚ:

ASEA SERVICES EUROPE GmbH
Lyonel-Feiniger-Straße 28
80807 München [Mníchov] Deutschland [Nemecko]

Kontakt:
Telefón: +49 800 7236606
Fax: +001 801 618 3955
E-mail: germany@aseaglobal.com

Nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov môžete kontaktovať na:

SBS Data Protect GmbH
Thilo Noack
Hans-Henny-Jahnn Weg 49
22085 Hamburg
Noack@sbs-data.de

Za účelom uplatnenie práv v súvislosti s ochranou údajov alebo pri otázkach týkajúcich sa používania, zhromažďovania alebo spracovania osobných údajov kontaktujte: Noack@sbs-data.de

 

Bezpečnosť a ochrana vašich osobných údajov

Za našu prioritnú úlohu považujeme zachovanie dôvernosti vami poskytnutých osobných údajov a ich ochranu pred neoprávneným prístupom. Preto k ochrane údajov pristupujeme s maximálnou starostlivosťou a využívame najnovšie bezpečnostné štandardy, aby sme zabezpečili maximálnu ochranu vašich osobných údajov.

Prijali sme technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili rešpektovanie predpisov o ochrane údajov tak z našej strany ako aj zo strany externých poskytovateľov našich služieb.

Informácie o zhromažďovaní osobných údajov

V ďalšom texte informujeme o zhromažďovaní osobných údajov pri používaní našich webových stránok. Osobné údaje sú napr. meno, adresa, e-mailové adresy, správanie používateľa.

Zhromažďovanie osobných údajov pri návšteve našej webovej stránky

Ak ide len o informatívne použitie webovej stránky, tzn. ak sa nezaregistrujete alebo nám iným spôsobom neposkytnete informácie, zhromažďujeme iba osobné údaje, ktoré odošle na náš server váš prehliadač. Ak chcete sledovať našu webovú stránku, zhromažďujeme nasledujúce informácie, ktoré sú technicky potrebné pre jej zobrazenie a na zabezpečenie stability a bezpečnosti:

• IP-adresu odosielateľa
• požadovaný zdroj (URL, stiahnutie súboru)
• metódu http
• hlavičku používateľského agenta http (http-user-agent)

Avšak, náš webový server ukladá tieto informácie oddelene od iných údajov, priradenie týchto údajov k určitej osobe je pre nás nemožné. Po anonymnom vyhodnotení na štatistické účely sa tieto údaje po 7 dňoch vymazávajú.

Právny základ pre takéto spracovanie údajov spočíva v článku 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR, a to za účelom optimalizácie našej ponuky.

 

Používanie súborov „cookie“

Okrem vyššie uvedených údajov sa pri používaní našej webovej stránky ukladajú vo vašom počítači súbory „cookie“. Súbory „cookie“ sú malé textové súbory, ktoré sa prostredníctvom vami používaného prehliadača ukladajú na pevnom disku vášho zariadenia pri prezeraní webovej stránky (v tomto prípade našej), a v ktorých sú uložené určité informácie. Súbory „cookie“ nemôžu spustiť programy alebo prenášať vírusy do počítača. Slúžia na to, aby sa internetová ponuka stala pre používateľa prívetivejšia a celkovo efektívnejšia.

ASEA používa tzv. súbory cookie relácie, aby mohla priradiť otázky a požiadavky záujemcov. Tieto súbory cookie relácií umožňujú spoločnosti ASEA merať frekvenciu zobrazení stránok a všeobecnú navigáciu. Naše súbory cookie relácií sa vyznačujú tým, že sa z pevného disku znova automaticky vymažú 60 minút po nastavení cookie. V súbore cookie relácie sa ukladá názov súboru cookie, ako aj ID relácií, ktoré vygenerovali zobrazené webové stránky. Súbor cookie nemá žiadny vplyv na vaše súkromie. Nie sú prečítané ani uložené žiadne údaje, ale iba technické dáta, ktoré systém sám generuje. Samozrejme súbory cookie môžete kedykoľvek odmietnuť, ak to dovoľuje váš prehliadač. Upozorňujeme, že niektoré funkcie na tejto webovej stránke ako napríklad proces objednávania nie je možné využívať alebo len v obmedzenej miere, ak je váš prehliadač nastavený tak, že neakceptuje žiadne súbory cookie relácií (našej webovej stránky).

Právny základ pre takéto spracovanie údajov spočíva v článku 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR, a to za účelom optimalizácie našej ponuky.

 

Žiadosť o obchodné partnerstvo

Ak by ste chceli prostredníctvom našej webovej stránky podať žiadosť o obchodné partnerstvo, je pre uzatvorenie zmluvy nevyhnutné, aby ste nám poskytli osobné údaje, ktoré potrebujeme na spracovanie vašej žiadosti. Požadované údaje sú povinné a potrebné na prípravu zmluvy. Údaje, ktoré nám poskytnete, spracúvame len za účelom vybavenia vašej žiadosti. Právnym základom je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. b) GDPR.

Ak príde v nadväznosti na vašu žiadosť k uzatvoreniu zmluvy o obchodnom partnerstve, dostanete v súvislosti so zmluvou o obchodnom partnerstve samostatné vyhlásenie o ochrane údajov, ktoré vás bude informovať o spracovaní vašich údajov ako obchodného partnera.

Pokiaľ nedôjde k uzavretiu zmluvy o obchodnom partnerstve, budú osobné údaje z vašej žiadosti do 10 dní od oznámenia o neuzavretí zmluvy vymazané.

Aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu tretích strán k vašim osobným údajom, najmä k finančným údajom, je proces žiadosti šifrovaný pomocou technológie TLS.

Právny základ pre toto spracovanie predstavuje článok 6 ods. 1 veta 1 písm. b) GDPR.

 

Kontaktovanie

Keď nás kontaktujete prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom nášho kontaktného formulára, údaje, ktoré nám poskytnete (vaša e-mailová adresa resp. vaše meno a telefónne číslo), ukladáme, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky. Údaje, ktoré sú poskytnuté v tejto súvislosti, vymazávame potom, keď ich uloženie už nie je potrebné napr. keď je vaša požiadavka vybavená. V opačnom prípade bude spracovanie obmedzené, ak existujú zákonné povinnosti na uchovávanie údajov.

Právny základ pre toto spracovanie predstavuje článok 6 ods. 1 veta 1 písm. b) GDPR.

 

Newsletter

S vaším súhlasom sa môžete prihlásiť k odberu nášho newslettera, ktorý vás bude informovať o témach súvisiacich s produktmi a službami spoločnosti ASEA v oblasti zdravia, výživy a výživových doplnkov.
Pre prihlásenie k odberu newslettera používame postup dvojitého potvrdzovania tzv. double-opt-in. To znamená, že po vašom prihlásení k odberu vám pošleme e-mail na zadanú e-mailovú adresu, v ktorej vás žiadame, aby ste potvrdili, že chcete dostávať newsletter. Ak svoje prihlásenie k odberu nepotvrdíte do 24 hodín, vaše informácie budú zablokované a automaticky odstránené po uplynutí jedného mesiaca. Okrem toho vždy ukladáme vaše IP adresy a čas prihlásenia a potvrdenia. Účelom postupu je preukázať vaše prihlásenie a možnosť objasnenia pri eventuálnom zneužití vašich osobných údajov.
Povinným údajom na zasielanie newslettera je len vaša e-mailová adresa. Špecifikácia ďalších, osobitne označených údajov je dobrovoľná a používa sa na to, aby sme vás mohli osobne osloviť. Po potvrdení ukladáme vašu e-mailovú adresu za účelom zasielania newsletterov. Údaje ukladáme a spracovávame dovtedy, kým neodvolávate svoj súhlas.
Svoj súhlas k zasielaniu newslettera môžete kedykoľvek odvolať a odhlásiť sa z odberu. Odvolanie súhlasu môžete oznámiť kliknutím na odkaz, ktorý nájdete v každom e-maily s newsletterom, prostredníctvom tohto formulára na webovej stránke, e-mailom na adresu communications@aseaglobal.com alebo zaslaním správy na adresu, ktorá je uvedená v impresum ako kontaktné údaje.
Právny základ pre takéto spracovanie údajov spočíva v článku 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR, na základe vášho súhlasu.

 

Účasť na darcovskom programe Advancinglife.org

ASEA vám umožňuje zúčastniť sa darcovského programu Advancinglife.org.
Za týmto účelom budete presmerovaný priamo na stránky advancinglife.org . ASEA nespracováva údaje prostredníctvom týchto alebo vlastných webových stránok.
Použitie externých nástrojov na našej webovej stránke
Na našej webovej stránke sme integrovali rôzne nástroje od rôznych spoločností, ktoré nám umožňujú vyhodnotiť správanie používateľa alebo vytvoriť prepojenia na iné webové stránky. Za týmto účelom sme uzatvorili samostatné zmluvy na spracovanie objednávok so spoločnosťami uvedenými nižšie, aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov.

Spolupracujeme s týmito poskytovateľmi služieb:

Použitie služby Google Analytics
Táto webová stránka používa službu Google Analytics, službu pre analýzy webových stránok poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači, a ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie vygenerované súborom „cookie“ o tom, ako používate túto webovú stránku, sa obvykle prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA. V prípade aktivácie anonymnej IP-adresy na tejto webovej stránke však predtým spoločnosť Google skráti vašu IP-adresu v rámci členských štátov Európskej únie, alebo iných zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa prenáša úplná IP-adresa na server spoločnosti Google do USA a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie prehľadov o aktivite na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa používania webovej stránky a používania internetu prevádzkovateľa webovej stránky.

Vašim prehliadačom sprostredkovaná IP-adresa v rámci služby Google Analytics sa nespája s inými údajmi od spoločnosti Google. Údaje získané prostredníctvom nástroja Google Analytics ukladáme na obdobie 14 mesiacov. Po uplynutí tejto doby sa údaje vymazávajú.

Ukladaniu súborov cookie však môžete zabrániť príslušným nastavením vášho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v tomto prípade nemôžete využívať v plnej miere všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov vygenerovaných súborom „cookie“ a údajom vzťahujúcim sa na využívanie tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tým, že si stiahnete a nainštalujete tzv. pluging (prídavný modul) prehliadača, ktorý je k dispozícii v nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Táto webová stránka používa službu Google Analytics s príponou “anonymizeIp”. V dôsledku toho sa adresy IP spracovávajú skrátene, čím je možné vylúčiť možnosť priradenia k osobám. Pokiaľ príde k priradeniu získaných údajov k osobe, budú okamžite vyňaté a osobné údaje budú ihneď vymazané.

Google Analytics používame na analýzu a pravidelné zlepšovanie používania našej webovej stránky. Pomocou získaných štatistík môžeme zlepšovať našu ponuku a urobiť ju pre vás ako používateľov zaujímavejšou. Vo výnimočných prípadoch, kedy sa osobné údaje prenášajú do USA, podlieha spoločnosť Google povinnostiam vyplývajúcich z pravidiel o ochrane osobných údajov a súkromia medzi EÚ a USA tzv. EU-USA Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Informácie tretích strán: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland [Írsko], Fax: +353 (1) 436 1001. Podmienky používateľa:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, prehľad o ochrane údajov: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, ako aj vyhlásenie o ochrane údajov: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Táto webová stránka tiež používa službu Google Analytics na analýzu návštevnosti prostredníctvom viacerých zariadení, ktorá sa vykonáva prostredníctvom ID používateľa. Analýzu vášho používania naprieč zariadeniami môžete deaktivovať v sekcii „Moje údaje“, „osobné údaje“ vo svojom zákazníckom účte.

Právny základ pre používanie služby Google Analytics predstavuje článok 6 ods.1 veta 1 písm. f) GDPR.

Používanie služieb Facebook Pixel, Custom Audiences a Facebook Conversion
Pre analýzu a optimalizáciu našej ponuky ako aj za účelom realizácie opatrení orientovaných na reklamu podmienenú dopytom používame tzv. službu “Facebook-pixel” sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, alebo ak ste rezidentom v EÚ, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland [Írsko] (ďalej len “Facebook”).

Uzatvorili sme s Facebookom dohodu o spoločnej zodpovednosti za zber a spracovanie osobných údajov v zmysle článku 26 GDPR. Ďalšie informácie nájdete v odkaze Dohoda o spoločnom spracovaní osobných údajov.

Spoločnosť Facebook je certifikovaná podľa Dohody o ochrane súkromia: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Pomocou služby Facebook-Pixels môže spoločnosť Facebook na jednej strane určiť návštevníkov našej online ponuky ako cieľovú skupinu pre zobrazovanie reklám (tzv. „Facebook-Ads“). Adekvátne používame Facebook-Pixel na zobrazenie zaradených reklám Facebook-Ads iba tým používateľom Facebooku, ktorí prejavili záujem o našu online ponuku alebo, ktorí majú určité charakteristické znaky (napr. záujem o určité témy alebo výrobky, ktoré sa určujú na základe navštívených webových stránok), ktoré odosielame na Facebook (tzv. „Custom Audiences“). Pomocou služby Facebook-Pixels chceme tiež zabezpečiť, aby naše reklamy na Facebooku boli v súlade s potenciálnym záujmom používateľov a nepôsobili obťažujúco. Pomocou služby Facebook-Pixels môžeme okrem toho zhodnotiť aj efektívnosť reklám na Facebooku na účely štatistického zisťovania a výskumu trhu tým, že vidíme, či boli používatelia presmerovaní na našu webovú stránku po kliknutí na reklamu na Facebooku (tzv. „Conversion“).

Spracovanie údajov prostredníctvom Facebooku sa vykonáva v súlade so smernicou o používaní údajov Facebooku. Ďalšie všeobecné pravidlá zobrazovania reklám Facebook-Ads nájdete v smernici o používaní údajov na Facebooku: https://www.facebook.com/policy.php. Osobitné informácie a podrobnosti o službe Facebook-Pixel a o tom, ako to funguje, nájdete v sekcii nápovedy na Facebooku: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Zaznamenávanie pomocou služby Facebook-Pixel a používanie vašich údajov pre zobrazenie reklám Facebook-Ads môžete odmietnuť. Pre nastavenie toho, aké druhy reklamy sa vám zobrazia v rámci Facebooku, môžete zobraziť príslušnú stránku na Facebooku a tam postupovať podľa pokynov k nastaveniu reklamy orientovanej na používateľa: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Nastavenia sú nezávislé na platforme, tzn. prevezmú ich všetky zariadenia, ako sú stolné počítače alebo mobilné zariadenia.

Môžete tiež zrušiť používanie súborov cookie, ktoré slúžia na účely merania dosahu a účelu reklamy, prostredníctvom deaktivačnej stránky iniciatívy pre internetové reklamy (http://optout.networkadvertising.org/) a tiež prostredníctvom americkej webovej stránky (http://www.aboutads.info/choices) alebo prostredníctvom európskej webovej stránky (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Toto spracovanie údajov je založené na článku 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR pre optimalizáciu našej ponuky.

Používanie prídavných modulov sociálnych médií
Používame prídavné alebo zásuvné moduly sociálnych médií spoločnosti YouTube. Používame pritom riešenie dvojitého kliknutia. To znamená, že keď navštívite našu stránku, neodosielajú sa hneď žiadne osobné údaje poskytovateľom prídavných modulov. Poskytovateľa prídavného modulu spoznáte prostredníctvom označenia bloku alebo na základe začiatočného písmena alebo loga. Dávame vám možnosť priamo komunikovať s poskytovateľom prídavného modulu pomocou tlačidla. Iba ak kliknete na označenú ikonu, čím ho aktivujete, dostane poskytovateľ prídavného modulu informáciu, že ste si zobrazili príslušnú webovú stránku našej online ponuky. Aktiváciou prídavného modulu sa tak osobné údaje odošlú príslušnému poskytovateľovi prídavného modulu a uložia sa tam (v prípade amerických poskytovateľov v USA). Vzhľadom na to, že poskytovateľ prídavných modulov zhromažďuje údaje najmä prostredníctvom súborov cookie, odporúčame vám pomocou nastavení zabezpečenia vo vašom prehliadači odstrániť všetky súbory cookie pred kliknutím na sivý blok.

Nemáme žiadny vplyv na zozbierané údaje a procesy spracovania údajov, ani nemáme vedomosť o úplnom rozsahu zhromažďovania údajov, účely spracovania, lehotách uloženia. Nemáme tiež žiadne informácie o vymazaní údajov zozbieraných poskytovateľom prídavného modulu.

Poskytovateľ prídavného modulu ukladá zhromaždené údaje o vás ako profil používateľa a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo vytvorenie svojej stránky v závislosti od dopytu a požiadaviek. Takéto hodnotenie sa uskutočňuje najmä (aj pre neprihlásených používateľov) na prezentáciu reklamy založenej na potrebách a na informovanie ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo vzniesť námietku proti vytváraniu týchto profilov používateľa, pričom za týmto účelom musíte kontaktovať príslušného poskytovateľa prídavného modulu. Prostredníctvom prídavných modulov vám ponúkame možnosť komunikovať so sociálnymi sieťami a ďalšími používateľmi tak, aby sme mohli zlepšovať našu ponuku a urobiť ju pre vás ako používateľa zaujímavejšou.

Prenos údajov sa uskutočňuje bez ohľadu na to, či máte účet u poskytovateľa prídavného modulu a či ste tam prihlásený. Ak ste sa prihlásili u poskytovateľa prídavného modulu, budú vaše údaje zhromaždené u nás priradené priamo k vášmu existujúcemu účtu u poskytovateľa prídavného modulu. Ak stlačíte aktivačné tlačidlo a napríklad prekliknete na stránku, poskytovateľ prídavného modulu, uloží túto informáciu aj vo vašom používateľskom účte a verejne ju zdieľa s vašimi kontaktmi. Odporúčame pravidelné odhlasovanie po použití sociálnej siete, najmä pred aktiváciou tlačidla, pretože tým môžete zabrániť takémuto priradeniu k vášmu profilu u poskytovateľa prídavného modulu.

Ďalšie informácie o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaní poskytovateľom prídavného modulu nájdete v nižšie uvedených vyhláseniach o ochrane osobných údajov týchto poskytovateľov. Nájdete tu aj ďalšie súvisiace informácie o vašich právach a možnostiach nastavenia na ochranu vášho súkromia.

Právnym základom pre používanie prídavných modulov je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR a to za účelom optimalizácie našej ponuky.

Vaše práva ako dotknutej osoby

Máte právo na:
• informácie o spracovaní vašich údajov
• opravu alebo odstránenie vašich údajov
• obmedzenie spracovania
• odmietnutie spracovania
• prenositeľnosť údajov
• odvolanie svojho súhlasu, ktorý ste udelili, s účinnosťou do budúcnosti
• podanie sťažnosti dozornému orgánu pre ochranou údajov

Zoznam všetkých dozorných orgánov nájdete tu https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Dúfame, že sme vám týmito informáciami pomohli získať povedomie o vašich právach. Ak chcete získať viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov, sme vám k dispozícii.

© 2022 ASEA, LLC. All rights reserved.