Spoločnosť

V spoločnosti ASEA je výsledkom nielen príjem, výsledkom je stať sa niekým.

Organizácie, firmy a rodiny sa vyznačujú svojím mravným základom – charakteristickou povahou, ktorá ich odlišuje od iných skupín. Je to podstata ich charakteru, toho, ako sa správajú a čomu veria. V spoločnosti ASEA berieme túto myšlienku vážne. V skutočnosti je úplným základom spôsobu nášho života a našej práce. Nielenže uznávame jedinečný mravný základ našej spoločnosti, ale aktívne podporujeme a nabádame na ich dodržiavanie aj našich obchodných partnerov.

Veriť v niečo, patriť niekam a stať sa niekým

Všetci ľudia majú tri základné potreby: veriť v niečo, patriť niekam a stať sa niekým. ASEA umožňuje obchodným partnerom veriť v produkt umožňujúci zmeniť ich život, patriť k organizácii riadiacej sa určitými zásadami a čo je najdôležitejšie, stať sa lepšími ľuďmi, profesionálne aj osobne.

© 2016 ASEA, LLC. All rights reserved.