Veda

Pred viac ako 16 rokmi skupina lekárov, inžinierov a vedcov objavil patentovanú metódu vytvárania redoxných signálnych molekúl, ktoré sú prirodzené pre ľudské telo. Táto práca viedla k vytvoreniu základnej technológie stojacej za produktom ASEA a poskytujúcej spôsob, ako dodať telu tieto stabilizované redoxné signálne molekuly nevyhnutné pre optimálny stav buniek.

Vedci a výskumníci stojaci za produktom ASEA na základe tejto základnej technológie zlepšili a rozšírili tento patentovaný proces, čím sa podarilo ďalej stabilizovať tieto redoxné signálne molekuly a umožniť ich komerčnú dostupnosť pre spotrebiteľov. Od uvedenia produktu ASEA na trh títo vedci naďalej skúmajú priaznivé účinky produktu ASEA na bunky, tkanivá a orgány tela.

© 2016 ASEA, LLC. All rights reserved.