Komisia zdravotníckych odborníkov ASEA

Jednou z našich najväčších silných stránok je náš záväzok neustále napredovať v našej redox technológii a myslení – a aby sme to dokázali, potrebujeme bystré hlavy. Každý člen Komisie zdravotníckych odborníkov ASEA ponúka radu, usmernenie a profesionálny pohľad z popredného miesta v príslušnej oblasti zdravia a zdravého životného štýlu. A ako pridružení členovia spoločnosti ASEA sú dôverne oboznámení s vedou na základe redoxových princípov a našimi inovatívnymi redox produktmi.

Táto exkluzívna skupina nie je dôležitá len pri podpore našich redox iniciatív, ale každý člen úzko spolupracuje s našou globálnou oblasťou, aby priniesol svetu to najlepšie z redox myšlienok.

Stan Gardner
M.D., C.N.S.

Maureen Hayes
M.D.

Carolyn Hoffman
N.D., C.N.H.P., L.D.H.S. (ADV)

Foster R. Malmed
D.C., P.C.

Lee Ostler
D.D.S.

David Silverman
D.P.M.

Dick Walker
M.D.

Jerry White
P.T.

Donnellyn Dominguez
LM, CPM

Philippe A. Souvestre
M.D., CEA/Ph.D., N.D., R.Ac.