Integritetspolicy

Nedan återfinns integritetspolicyn för webbplatsen www.aseaglobal.com. Ansvarigt organ för behandlingar av uppgifter över den angivna webbplatsen är:

ASEA GLOBAL LLC
1488 West Pleasant View Drive
Pleasant Grove
UT 84062
USA [Förenta staterna]

VD med rätt att representera: J. Benjamin Tyler

Driftsställe i EU:

ASEA SERVICES EUROPE GmbH
Lyonel-Feiniger-Straße 28
80807 München
Deutschland [Tyskland]

Kontakt:
Telefon: +49 800 7236606
Fax: +001 801 618 3955
E-post: germany@aseaglobal.com

Vårt uppgiftsskyddsombud kan nås på:

SBS Data Protect GmbH
Thilo Noack
Hans-Henny-Jahnn Weg 49
22085 Hamburg
Noack@sbs-data.de

För att hävda rättigheter i samband med dataskydd eller frågor rörande användning, insamling eller behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta: Noack@sbs-data.de

 

Säkerhet och skydd av dina personuppgifter

Vi anser det vara vårt primära ansvar att skydda konfidentialiteten hos de personuppgifter du tillhandahåller och att skydda den mot obehörig åtkomst. Därför tillämpar vi ytterst omsorgsfullt toppmoderna säkerhetsstandarder för att garantera ett maximalt skydd för dina personuppgifter.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till att bestämmelserna rörande dataskydd respekteras av oss och av våra externa tjänsteleverantörer.

 

Information om insamling av personuppgifter

I det följande informerar vi om insamlingen av personuppgifter vid användning av vår webbplats. Personuppgifter är t.ex. namn, adress, e-postadresser, användarbeteende.

 

Insamling av personuppgifter vid besök på vår webbplats

Vid enbart informativ användning av webbplatsen, d.v.s. om du inte registrerar dig eller på annat sätt lämnar information, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill titta på vår webbplats samlar vi in följande uppgifter som är tekniskt nödvändiga för oss att kunna visa dig vår webbplats, och att säkerställa stabilitet och säkerhet:

• Avsändarens IP-adress
• Den begärda resursen (URL, filhämtning)
• http-metoden
• http-användaragentrubrik

Vår webbserver lagrar dock dessa uppgifter separat från andra uppgifter och det är inte möjligt för oss att koppla dessa uppgifter till en viss person. Efter en anonym utvärdering för statistiska ändamål kommer dessa uppgifter att raderas efter 7 dagar.

Den rättsliga grunden för denna databehandling återfinns i artikel 6, avsn. 1, s.1 f i GDPR, nämligen för optimering av våra erbjudanden.

 

Användning av cookies

Förutom de ovan nämnda uppgifterna lagras cookies på din dator när du använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk för den webbläsare som du använder och som låter viss information överföras till den plats som cookien kommer från. Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator. De tjänar till att göra internet-erbjudanden mer användarvänliga och effektiva.

ASEA använder så kallade session-cookies för att kunna tilldela förfrågningar och krav från berörd part. Dessa session-cookies tillåter ASEA att mäta frekvensen av sidvisningar och generell navigering. Våra session-cookies kännetecknas av att de automatiskt raderas från hårddisken 60 minuter efter att de har lagrats på din hårddisk. Sessions-cookie lagrar cookienamnet såväl som det sessions-ID som genererade den anropade webbplatsen. Sessions-cookien påverkar inte din integritet. Inga data skapas och lagras av dig, utan endast tekniska data som systemet genererar själv. Naturligtvis kan du när som helst vägra ta emot cookies, om din webbläsare tillåter det. Vänligen observera att vissa funktioner på denna webbplats, till exempel orderprocessen, inte får eller endast kan användas i begränsad utsträckning om din webbläsare är inställd så att ingen session-cookies (från vår hemsida) accepteras.

Den rättsliga grunden för denna databehandling återfinns i artikel 6, avsn. 1, s.1 f i GDPR, nämligen för optimering av våra erbjudanden.

 

Distributörsförfrågan

Om du vill lämna in en distributörsförfrågan via vår webbplats, är det för avtalet nödvändigt att ange dina personuppgifter som vi behöver för att behandla din förfrågan. Den begärda informationen är nödvändig för att avtalet ska slutföras. De uppgifter som du lämnar använder vi för att bearbeta och slutföra din förfrågan. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6, avsn. 1, s.1 b i GDPR.

Såvida det efter din förfrågan sluts ett distributörsavtal med dig, får du en separat integritetspolicy som en del av avtalet, vilken informerar dig om behandlingen av dina uppgifter som distributör.

Om det inte ingås ett distributörsavtal med dig, kommer personuppgifter från din begäran att raderas inom tio dagar efter meddelandet om att avtalet inte ingåtts.

För att förhindra obehörig åtkomst genom tredje part till dina personuppgifter, i synnerhet ekonomiska uppgifter, krypteras begäran med hjälp av TLS-tekniken.

Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6, avsn. 1, s. 1 b i GDPR.

 

Kontakt

När du kontaktar oss via e-post eller genom att använda vårt kontaktformulär sparas de uppgifter du anger (din e-postadress, i förekommande fall ditt namn och ditt telefonnummer) för att svara på dina frågor. Vi raderar de uppgifter som uppstår i detta sammanhang, efter att lagringen inte längre är nödvändig, t.ex. om ditt ärende är avklarat. Annars kommer behandlingen att begränsas om lagstadgade lagringskrav finns.

Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6, avsn. 1, s. 1 b i GDPR.

 

Nyhetsbrev

Med ditt samtycke kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev, vilket kommer att informera dig om ämnen relaterade till produkter och tjänster från företaget ASEA inom hälsovård, livsmedel och kosttillskott.
För att anmäla sig till vårt nyhetsbrev använder vi ett s.k. double-opt-in-tillvägagångssätt. Det innebär att vi efter din registrering skickar dig ett e-postmeddelande till den angivna e-postadressen, där vi ber dig bekräfta att du vill ha vårt nyhetsbrev. Om du inte bekräftar din anmälan inom 24 timmar kommer din information att blockeras och efter en månad raderas den automatiskt. Dessutom lagrar vi dina IP-adresser och tidpunkter för respektive registrering och bekräftelse. Syftet med detta förfarande är att bevisa din registrering och vid behov informera dig om eventuellt missbruk av dina personuppgifter.
Det enda kravet för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Specifikationen av ytterligare, separat markerade data är frivillig och kommer att användas för att adressera dig personligen. Efter din bekräftelse sparar vi din e-postadress för att skicka dig nyhetsbrevet. Vi lagrar och behandlar dina uppgifter tills du återkallar ditt samtycke.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till utskick av nyhetsbrevet och avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Du kan avbryta prenumerationen genom att klicka på länken som finns i varje nyhetsbrev, via detta formulär på webbplatsen, via e-post till communications@aseaglobal.com, eller genom att skicka ett meddelande till kontaktuppgifterna som anges i impressum.
Den rättsliga grunden för denna databehandling återfinns i artikel 6, avsn. 1, s.1 a i GDPR, baserat på ditt samtycke.

 

Deltagande i donationsprogrammet Advancinglife.org

ASEA låter dig delta i donationsprogrammet Advancinglife.org.
Här leds du direkt till sidorna som tillhör advancinglife.org. ASEA behandlar inte uppgifter via dessa eller egna webbplatser.
Användning av externa verktyg på vår webbplats
På vår webbplats har vi integrerat olika verktyg från olika företag som gör att vi kan utvärdera ditt användarbeteende eller länkar till andra webbplatser. För detta ändamål har vi ingått separata avtal om uppdragsbearbetning med de nedan nämnda företagen för att skydda dina personuppgifter.

Vi arbetar tillsammans med följande tjänsteleverantörer:

 

Användning av Google Analytics
Denna webbplats använder Google Analytics som är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder så kallade “cookies”, textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera användningen av webbplatsen. Informationen om användningen av webbsidan och som genereras av sådana cookies överförs vanligtvis till en server hos Google i USA och lagras där. I händelse av aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats kommer din IP-adress att i förväg förkortas av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller inom andra avtalsbundna stater i överenskommelsen inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av webbplatsen kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och nyttjande av internet och tjänster gentemot webbplatsens operatör.

De av Google Analytics och din webbläsare förmedlade IP-adress slås inte samman med annan data från Google. Vi lagrar uppgifter som erhållits via verktyget Google Analytics under en period på 14 månader. Efter denna tid raderas uppgifterna.

Du kan neka lagring av cookies genom att välja motsvarande inställning i din webbläsare; vi vill dock påpeka att du då eventuellt inte kan använda sidan i sin fulla utsträckning och i vissa fall inte använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra att data som genereras av cookien och som gäller din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) inte skickas till eller får hanteras av Google genom att ladda ner och installera följande webbläsartillägg från följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Denna webbplats använder Google Analytics med tillägget “anonymizeIp”. Därigenom behandlas IP-adresser förkortade och en koppling till en viss person kan uteslutas. I den utsträckning som de uppgifter som samlas in om dig har en personlig koppling kommer dessa uppgifter omedelbart att uteslutas och därmed raderas.

Vi använder Google Analytics för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Med statistiken kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. För de undantagsfall där personuppgifter överförs till USA har Google underkastat sig reglerna i integritetsskyddet för EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Uppgifter om tredjepartsleverantören: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland [Irland], Fax: +353 1 436 1001. Användarvillkor:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, översikt beträffande dataskydd: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, samt integritetspolicyn: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Denna webbplats använder även Google Analytics för en enhetsövergripande analys av besökstrafik, som sker via ett användar-ID. Du kan inaktivera den enhetsövergripande analysen av din användning i ditt kundkonto under “Mina data”, “Personuppgifter”.

Den rättsliga grunden för användningen av Google Analytics är artikel 6, avsn.1, s.1 b i GDPR.

 

Användning av Facebook Pixel, Custom Audiences och Facebook Conversion
För att analysera och optimera vårt erbjudande samt för att utföra behovsbaserad annonsering använder vi “Facebook Pixel” från det sociala nätverket Facebook, som drivs av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller om du är bosatt i EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland [Irland], (“Facebook”).

Vi har ett avtal med Facebook om gemensamt ansvar för insamling och behandling av personuppgifter i den mening som avses i artikel 26 GDPR. Ytterligare information finns i länken om avtal om gemensam behandling av personuppgifter.

Facebook är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Med hjälp av Facebook Pixels är det å ena sidan möjligt för Facebook att definiera besökarna på vårt onlineerbjudande som målgrupp för visning av annonser (“Facebook-annonser”). Följaktligen använder vi Facebook Pixel för att visa Facebook-annonser som endast skickas till de Facebook-användare som har visat intresse för vårt online-erbjudande eller som har vissa kännetecken (t.ex. intressen för vissa ämnen eller produkter som de besöker), som vi överför till Facebook (så kallade “Anpassade målgrupper”). Med hjälp av Facebook Pixels vill vi också säkerställa att våra Facebook-annonser ligger i linje med användarnas potentiella intresse och inte upplevs störande. Med hjälp av Facebook Pixels kan vi också förstå effektiviteten hos Facebook-annonserna för statistiska och marknadsundersökningsändamål, genom att se om användarna har omdirigerats till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (“Konvertering”).

Behandlingen av uppgifter via Facebook sker inom ramen för Facebooks riktlinjer för dataanvändning. För allmänna tips om hur du visar Facebook-annonser vänligen se Facebooks riktlinjer för dataanvändning: https://www.facebook.com/policy.php. Särskild information och detaljer om Facebook Pixel och hur den fungerar finns i Hjälp-avsnittet hos Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Du kan invända mot datainsamling genom Facebook Pixel och användningen av dina uppgifter för att visa Facebook-annonser. För att ställa in vilka typer av annonser du ser inom Facebook kan du gå till sidan som upprättats av Facebook och följa anvisningarna för användningsbaserade annonseringsinställningar: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Inställningarna sker oberoende av plattform, dvs de antas för alla enheter, t.ex. stationära datorer eller mobila enheter.

Du kan också välja bort cookies som används för mätning av räckvidd och reklamändamål via nätverksannonseringsinitiativets avaktiveringssida (http://optout.networkadvertising.org/) och även på den amerikanska webbplatsen (http://www.aboutads.info/val) eller via den europeiska webbplatsen (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Denna databehandling är baserad på artikel 6, avsn. 1, s.1 f i GDPR, nämligen för optimering av vårt erbjudande.

 

Användning av plugin-program för sociala medier
Vi använder pluginprogrammet från YouTube. Vi använder den så kallade tvåklickslösningen. Det innebär att när du besöker vår webbplats skickas först inga personuppgifter till leverantörerna av plugin-programmen. Leverantörerna av plug-in-programmen känner du igen genom markering i rutan, på deras logotyp eller på deras initialer. Vi ger dig möjlighet att kommunicera direkt med leverantören genom dessa plug-ins. Endast om du klickar på det markerade fältet och aktiverar det får plug-in-leverantören samma information som du har gett genom att besöka vår webbplats genom ett erbjudande. Genom att aktivera en plug-in överförs personuppgifter till respektive plug-in-leverantör och lagras där (med amerikanska leverantörer i USA). Eftersom plug-in-leverantören hämtar data, i synnerhet om cookies, rekommenderar vi att du raderar alla cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar innan du klickar på en gråtonad ruta.

Vi har ingen påverkan på de data som samlas in eller hur de hanteras, men den fulla omfattningen av datainsamlingen, ändamålen med behandlingen och lagringstiderna är vi medvetna om. Vi har inte heller någon information om hur data som samlats in av plug-in-leverantören kan tas bort.

Plug-in-leverantören lagrar den data som samlas in om dig för användarprofiler och använder det för reklam, marknadsundersökningar och för att skräddarsy sin webbplats. En sådan utvärdering utförs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för presentation av behovsbaserad annonsering och att informera andra användare i det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår hemsida. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varigenom du måste kontakta respektive plug-in-leverantör för att utöva den rätten. Genom plug-in-modulerna erbjuder vi dig möjlighet att interagera med sociala nätverk och andra användare så att vi kan förbättra våra erbjudanden och göra dem mer intressanta för dig som användare.

Dataöverföringen sker oavsett om du har ett konto hos plug-in-leverantören och är inloggad där. Om du är inloggad hos plug-in-leverantören kommer dina uppgifter som samlats in från oss att tilldelas direkt till ditt befintliga konto hos plug-in-leverantören. Om du trycker på den aktiverade knappen och t.ex. länkar sidan lagrar plug-in-leverantören också informationen i ditt användarkonto och delar det offentligt med dina kontakter. Vi rekommenderar att du loggar ut regelbundet efter att ha använt ett socialt nätverk, men framförallt innan du aktiverar knappen, eftersom det förhindrar att sådan information tilldelas din profil genom plug-in-leverantören.

För mer information om syftet och omfattningen av datainsamlingen och dess behandling av plug-in-leverantören hänvisas till respektive sekretesspolicy från de leverantörer som anges nedan. Där hittar du också mer information om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet.

Den rättsliga grunden för användningen av plug-ins är artikel 6 avsn. 1, s.1 f i GDPR, nämligen för optimering av våra erbjudanden.

 

Dina rättigheter som berörd person

Du har rätt att erhålla:
• Information om behandlingen av dina uppgifter
• Rättelse eller radering av dina uppgifter
• Begränsning av behandlingen
• Invändning mot behandlingen
• Uppgiftsportabilitet
• Återkallelse av ditt givna samtycke med verkan för framtiden
• Klagan hos en tillsynsmyndighet för dataskydd

En lista över alla tillsynsmyndigheter finns här https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Vi hoppas ha hjälpt dig med denna information när du utövar dina rättigheter. Om du vill ha mer information om dataskyddsbestämmelserna står vi till ditt förfogande.

© 2022 ASEA, LLC. All rights reserved.