Vetenskap

För över 16 år sedan upptäckte en grupp läkare, ingenjörer och forskare en redan patenterad metod för tillverkning av Redox-signalmolekyler som är naturliga för kroppen. Detta ledde fram till teknologin som ligger till grund för ASEA. Detta gör det möjligt att förse kroppen med stabiliserade Redox-signalmolekyler, som är nödvändiga för en optimal cellhälsa.

Baserat på denna tekniska grund, förbättrade och utvidgade gruppen av ASEA-forskare den patenterade processen. De uppnådde en bättre stabilisering av Redox-signalmolekylerna och kunde därmed göra dem tillgängliga för konsumenter. Sedan lanseringen av ASEA har forskargruppen fortsatt att forska på ASEA:s effekter på kroppens celler, vävnader och organ.

© 2016 ASEA, LLC. All rights reserved.