Produktfrågor

Vad är ASEA?
ASEA är en icke-toxisk (ogiftig), perfekt balanserad blandning av Redox-signalmolekyler, som är praktiskt taget identiska med de molekyler som produceras av friska celler i kroppen. ASEA förstärker och aktiverar de ursprungliga antioxidanterna i kroppen, som behövs för att skydda och rena cellerna. Samtidigt bidrar signalmolekylerna till att reparera eller ersätta celler, vilket bidrar till att återställa normal frisk vävnad och immunförsvaret.


Vad är Redox-signalmolekyler?
Enkla Redox-signalmolekyler (i ASEA finns över 15 varianter) framställs av saltvattnet i alla friska celler, främst i mitokondrierna. Balanserade blandningar av dessa molekyler fungerar som signalmolekyler mellan celler, som bland annat styr immunförsvarets funktioner och effektivt underhåller och återuppbygger vävnader. De optimerar cellulär kommunikation och kapacitet.


Hur fungerar dessa molekyler?
Redox-signalmolekylerna delas in i två grupper: reaktiva syrebaserade och reducerade varianter. De reaktiva syrebaserade molekylerna bygger upp immunsystemet och de reducerade varianterna aktiverar antioxidanterna. I alla celler och all vävnad finns en sund homeostatisk balans mellan dessa två varianter. När det uppstår ett problem eller en skada, rubbas balansen dem emellan. Då skickas signaler ut som får celler och vävnad att försvara och reparera sig själva för att återupprätta en sund balans igen.


Hur mycket ASEA bör jag normalt ta och hur ska jag tänka om jag idrottar?
Många års erfarenhet har visat att 30 till 60 ml ASEA per dag är tillräckligt för att underhålla god hälsa. När kroppen är stressad eller utsätts för påfrestningar kan det dock vara fördelaktigt att ta mer. Idrottsutövare tar exempelvis vanligen upp till 120 ml före intensiv träning eller tävling. Allt överskotts bryts åter ned till saltvatten inne i kroppen. Att dricka större mängder ASEA medför normalt ingen risk. Enbart ASEA bör emellertid inte användas för att uppnå en normal vätskebalans, och man bör dricka rikligt med vanligt vatten när man tar ASEA.


Under vilka omständigheter bör jag vara försiktig med att använda ASEA?
ASEA är säkert och naturligt för kroppen. Redox-signalmolekyler har normalt ingen inverkan på medicinering, men kan öka effekten av vissa livsmedel och ämnen i kroppen så som t.ex. hormoner, insulin och adrenalin. ASEA stimulerar eller hämmar inte immunologa reaktioner, men tenderar att normalisera och göra naturliga immunologa reaktioner mer effektiva. ASEA rekommenderas, i likhet med de flesta andra kosttillskott, inte för gravida och ammande kvinnor.


Är ASEA säkert?
Genom omfattande studier har blandningen av Redox-signalmolekyler i ASEA visat sig vara säker. ASEA påvisar noll toxicitet i alla tester och är säkert för alla större organ och kroppens cirkulationssystem. Det är säkert för alla kroppens mjuka vävnader och alla membran i näsa, hals och matstrupe. Trots detta genomförs det fortfarande studier för att öka förståelsen för hur ASEA påverkar vävnaden och för att mäta biomarkörer i blod, ögon och hud. Studierna har hittills påvisat och fortsätter att påvisa noll toxicitet och ASEA kan därmed jämföras med en neutral saltvattenslösning.


Är ASEA säkert för huden?
Ja. ASEA är tryggt och säkert även för de allra känsligaste av kroppens vävnader. Många års studier har visat att blandningen av Redox-signalmolekyler i ASEA inte orsakar irritation eller inflammation av något slag vid direktkontakt. I studierna ser man absolut inga tecken på inflammation, inte ens på cellnivå.


Innehåller ASEA klor?
ASEA innehåller inte klor. ASEA innehåller samma balanserade blandning av stabila Redox-signalmolekyler (inklusive klortyper) som finns i levande celler. Många metoder (såsom EPA/600/300.3) som används för standarddricksvatten är inte lämpliga för analys av den totala klorhalten i ASEA. Dessa kan rubba stabila Redox-signalkomplex så att de avger klor på artificiell väg. Sådana metoder ger således inte ett riktigt mått på klorinnehållet i ASEA och kan inte heller indikera giftighet. Standard-kromatografimetoder visar att det totala klorinnehållet i ASEA är mindre än 25 ppm (delar per miljon).

Bortsett från genom kemiska analyser kan måttet på varje enskilt ämnes toxicitet endast fastställas genom omfattande toxicitetstester, vilket krävs av FDA (den amerikanska läkemedelsinspektionen). Sådana studier har redan genomförts för Redox-signalkomplexen i ASEA.

I motsats till klorerat vatten, som är känt för att orsaka irritation, verkar ASEA lugnande. Medan vatten med hög klorhalt enkelt kan påvisas som giftigt, har ASEA genomgående påvisat total avsaknad av giftighet. Där vatten med hög klorhalt orsakar irritation och svullnad av vävnad, finns det i laboratorietester inga tecken på att ASEA orsakar inflammation, även i de mest känsliga mänskliga vävnader. Effekten är faktisk ofta helt motsatt. ASEA är inte ett klorhaltigt vatten och varken kan eller bör behandlas eller analyseras som detta.


Vilka typer av salt finns det i ASEA?
ASEA tillverkas med salt av farmaceutisk kvalitet (NaCl) och fullständigt rent destillerat vatten, liknande den saltlösning som används för medicinska ändamål. Denna saltlösning behövs för produktion och stabilisering av Redox-signalmolekylerna i ASEA. ASEA är inte ämnat för att hydrera (återskapa vätskebalansen) eller tillföra mineraler. Det är viktigt att dricka vanligt vatten, och få i sig mineralhaltigt salt från andra livsmedelskällor än ASEA.


Hur mycket salt finns det i ASEA?
En 6 ml-portion av ASEA innehåller omkring 123 mg salt. Detta är ungefär lika mycket salt som i 4 genomsnittliga potatischips. Om du är känslig för salt, bör du justera saltinnehållet i din diet efter behov när du tar ASEA. Detta kan kräva samråd med en läkare eller dietist.


Vad är skillnaden mellan ASEA och alkaliserat vatten?
ASEA är inte alkaliserat vatten. ASEA innehåller en perfekt balanserad, stabil blandning av Redox-signalmolekyler som liknar dem som tillverkas av mitokondrierna i alla kroppens celler. ASEA börjar som fullständigt rent vatten med neutralt pH (7,36) och salt som genomgår flera komplexa steg i en elektrokemisk process och tar minst tre dagar att framställa. Tillverkningsprocessen involverar komplex kemi och fysik, och sker under sträng kvalitetskontroll. ASEA är utformat för att säkert och effektivt stödja immunförsvaret, cellernas försvarsmekanismer, samt reparera, ersätta och återuppbygga kroppens funktioner.


Hur tas ASEA upp av kroppen?
ASEA absorberas snabbt via vattenupptagningskanalerna i munnens mjukvävnad, matstrupen och mag- och tarmkanalen. Redox-signalmolekylerna i ASEA kan överleva den ogästvänliga sura miljön i magen i flera minuter. Spår efter överflödiga Redox-signalmolekyler har till och med hittats i blodet många timmar efter intag.


Påverkar nedfrysning och uppvärmning effekten av ASEA?
ASEA är stabilt vid temperaturer på upp till 148°C, klarar mikrovågor, förvaring i kylskåp och nedfrysning. Om ASEA fryses, bör det tinas FULLSTÄNDIGT och få tid att stå och blandas ordentligt igen innan användning. Undvik om möjligt nedfrysning. Stabiliteten hos ASEA är känslig för föroreningar. Förslut alltid oanvända portionsförpackningar och drick inte direkt ur flaskan, eftersom detta kommer att bidra till kontamineringen.

© 2016 ASEA, LLC. All rights reserved.