สภาวิทยาศาสตร์ของ ASEA

สภาที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของ ASEA (ASEA Scientific Advisory Council) ให้แนวทางเชิงกลยุทธ์และทิศทางสำหรับการวิจัยและโครงการทางวิทยาศาสตร์ของเรา มีบทบาทสำคัญในการชี้นำและจัดลำดับความสำคัญกับการลงทุนด้านการวิจัยทั่วโลกของ ASEA ประกอบด้วยผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์ โภชนาการ และการดูแลผิวพรรณ พวกเขาเป็นผู้สนับสนุนที่มีส่วนร่วมในภารกิจของผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ของ ASEA


Ann Louise Gittleman
Ann Louise Gittleman Ph.D., C.N.S.
Steven Ross Murray
Steven Ross Murray D.A.
Charareh Pourzand
Charareh Pourzand Ph.D., DSc, FHEA, FRSB
In Memory of<br>Robertson D. Ward M.D.<br>1955–2021<br> 
In Memory of
Robertson D. Ward M.D.
1955–2021