สภาวิทยาศาสตร์ของ ASEA

สภาที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของ ASEA (ASEA Scientific Advisory Council) ให้แนวทางเชิงกลยุทธ์และทิศทางสำหรับการวิจัยและโครงการทางวิทยาศาสตร์ของเรา มีบทบาทสำคัญในการชี้นำและจัดลำดับความสำคัญกับการลงทุนด้านการวิจัยทั่วโลกของ ASEA ประกอบด้วยผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์ โภชนาการ และการดูแลผิวพรรณ พวกเขาเป็นผู้สนับสนุนที่มีส่วนร่วมในภารกิจของผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ของ ASEA


 • Brooke Alpert, M.S., R.D., C.D.N.

  บรูค อัลเพิร์ต, M.S., R.D., C.D.N.

  ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและผู้เขียนด้านโภชนาการที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ บรูค อัลเพิร์ต มีปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค เธอจบการฝึกของเธอที่โรงพยาบาล Mt. Sinai Hospital ร่วมกับ NYU เธอออกรายการโทรทัศน์ประจำชาติเป็นประจำ รวมถึงการปรากฏตัวของ The Doctor Oz Show, The Today Show และ Access Hollywood เธอยังได้รับการยกย่องอย่างโดดเด่นในนิตยสารทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่น People, Shape, Glamour, Town & Country และ Tatler บรูค ได้รับการเรียกขานว่าเป็นดวงดาวที่กำลังมาแรงในด้านความงามและสุขภาพโดยนิตยสาร W เธออาศัยอยู่ในมหานครนิวยอร์กกับสามีและลูกสาวสองคนของเธอ

 • Karen R. Stolman, M.D.

  บรูค อัลเพิร์ต, M.S., R.D., C.D.N.

  ด้วยการฝึกปฏิบัติด้านเวชศาสตร์ทางคลินิกและเครื่องสำอางใน 14 ปีที่ New York, New Jersey และ Utah พญ.คาเรน สโตลแมน ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในภาควิชาโรคผิวหนังที่มหาวิทยาลัยยูทาห์ เธอจบปริญญาทางการแพทย์ซึ่งเธอได้รับเกียรตินิยมจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนิวยอร์กและได้รับการรับรองจากคณะแพทยศาสตร์และเป็นสมาชิกของ American Academy of Dermatology

 • Richard K. Watt, Ph. D.

  ริชาร์ด เค. วัตต์, Ph.D.

  นฐานะนักชีวเคมี ดร. ริชาร์ด วัตต์ ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการอักเสบ การออกซิเดชั่น และการทำงานของเซลล์ – รวมถึงบทบาทของชนิดออกซิเจนที่เกิดปฏิกิริยาในกระบวนการเหล่านี้ เขาได้ตีพิมพ์บทความหลายสิบเรื่องในวารสารทางวิชาการที่ใช้ในการอ้างอิง และนำเสนอบ่อยครั้งในการประชุมและการสัมมนาในสาขาของเขา ปัจจุบันเขาเป็นศาสตราจารย์วิชาเคมีและชีวเคมีที่ มหาวิทยาลัย บริคัมยัง ดร. วัตต์จบปริญญาตรีสาขาชีวเคมีจากมหาวิทยาลัย บริคัมยัง

  เขาได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเดียวกันจาก มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน