สภาวิทยาศาสตร์ของ ASEA

สภาที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของ ASEA (ASEA Scientific Advisory Council) ให้แนวทางเชิงกลยุทธ์และทิศทางสำหรับการวิจัยและโครงการทางวิทยาศาสตร์ของเรา มีบทบาทสำคัญในการชี้นำและจัดลำดับความสำคัญกับการลงทุนด้านการวิจัยทั่วโลกของ ASEA ประกอบด้วยผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์ โภชนาการ และการดูแลผิวพรรณ พวกเขาเป็นผู้สนับสนุนที่มีส่วนร่วมในภารกิจของผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ของ ASEA


Brooke Alpert
Brooke Alpert M.S., R.D., C.D.N.
Ann Louise Gittleman
Ann Louise Gittleman Ph.D., C.N.S.
Mojgan Moddaresi
Mojgan Moddaresi Ph.D., PharmD, CBiol, FRSB, MBTS, MSCS
Steven Ross Murray
Steven Ross Murray D.A.
Charareh Pourzand
Charareh Pourzand Ph.D., DSc, FHEA, FRSB
In Memory of<br>Robertson D. Ward M.D.<br>1955–2021<br> 
In Memory of
Robertson D. Ward M.D.
1955–2021