ได้รับการรับรอง BioAgilytix Redox

BioAgilytix Labs, Inc. เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีโมเลกุลขนาดใหญ่สำหรับบริษัทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักงานใหญ่ในการวิจัยตั้งอยู่ที่ ไทรแองเกิล พาร์ค รัฐนอร์ทโคโรไลนา BioAgilytix เป็นผู้นำระดับโลกด้านบริการห้องปฏิบัติการภายนอกที่พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและดำเนินการทดสอบด้านชีวเคมี เป็นบุคคลที่สามที่ทำการตรวจสอบ สนับสนุนการค้นคว้าทางเภสัชกรรม การพัฒนาก่อนคลินิก และทางคลินิกและการผลิต

ในฐานะที่เป็นองค์กรวิจัยชั้นนำที่ทำสัญญา (CRO lab) ที่เชี่ยวชาญด้านความต้องการของโมเลกุลขนาดใหญ่ BioAgilytix ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมทางชีววิทยาที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบ ผ่านความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการตรวจวิเคราะห์เซลล์ ดัชนีชี้วัดทางชีวภาพ การสร้างภูมิคุ้มกันและเภสัชจลนศาสตร์

ASEA Bioagilytix Certified

การตรวจสอบรีดอกซ์

BioAgilytix Laboratories Redox Certified

เพื่อให้ได้มาซึ่งการรับรองจาก BioAgilytix ASEA จึงจัดให้มีการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์เป็นประจำเพื่อทำการทดสอบทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันการดำรงอยู่ของการส่งสัญญาณรีดอกซ์ของโมเลกุลในผลิตภัณฑ์ของ ASEA

ASEA Bioagilytix Certified

ทำไมต้องตรวจสอบ?

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ASEA ได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยและวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก เราเชื่อในสิ่งที่ผลิตภัณฑ์สามารถทำได้และเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะพยายามอย่างหนักในการวิจัยและตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้สร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้หรือไม่ ASEA มุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถตรวจสอบโดยการวิจัยและสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้คน

การศึกษาวิจัยและการทดสอบเป็นส่วนสำคัญต่อผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จซึ่งเป็นเหตุผลที่เรามุ่งมั่นที่จะลงทุนในวิทยาศาสตร์ การวิจัยถือเป็นมาตรการสำคัญและเป็นเรื่องจริงจังที่เราต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา จากความพยายามในการวิจัยเหล่านี้ ผู้ร่วมธุรกิจและผู้บริโภคของเราสามารถทราบได้ว่ามีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบซึ่งรวมถึงการวิจัย การทดสอบ และการประเมินผลเพื่อแสดงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรา


อนาคตของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ของ ASEA

เนื่องจาก ASEA ใช้วิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง การวิจัยต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เรามีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา รับรองความเป็นไปได้และพัฒนางานวิจัยที่พิสูจน์ศักยภาพและประโยชน์ของการเสริมการส่งสัญญาณรีดอกซ์ ทั้งจากภายในและภายนอก

เราเชื่อว่าเรามีวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเราและเรายังคงแสวงหาโอกาสใหม่ในการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เป็นความพยายามอย่างต่อเนื่อง มันไม่ได้จบลงด้วยการวิจัยล่าสุดและจะไม่จบแม้ว่าเราจะรู้คำตอบของคำถามที่ใหญ่ขึ้นเกี่ยวกับประโยชน์ของ ASEA และ วิทยาศาสตร์ของรีดอกซ์ การตอบคำถามอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิจัยสำรวจคำถามลึกและละเอียดมากขึ้นสำหรับการวิจัยต่อไป ตราบเท่าที่มีโอกาสที่ยังไม่ได้สำรวจและไม่ได้อธิบายทีมวิทยาศาสตร์ของ ASEA จะดำเนินการตรวจสอบต่อไป

ASEA Bioagilytix Certified